Denkmäler der Volksrepublik China (Gansu)

Wikimedia-Liste

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Gansu (Abk. Gan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Mogao ku 莫高窟 1-35 Dunhuang shi 敦煌市 Mogao-Grotten (Dunhuang) Jiucenglou of Mogao Caves.jpg
Yulin ku 榆林窟 1-36 Anxi xian 安西县 Yulin-Grotten (auch „Zehntausend-Buddha-Schlucht“ (WànFóxiá) genannt) (Kreis Anxi) 榆林窟.jpg
Maijishan shiku 麦积山石窟 1-38 Tianshui shi 天水市 Maijishan-Grotten (Tianshui) Bodhisattva2 at MaiJiShan.jpg
Binglingsi shiku 炳灵寺石窟 1-39 Yongjing xian 永靖县 Binglingsi-Grotten (Kreis Yongjing) Bingling02.jpg
Wanli Changcheng-Jiayuguan 万里长城-嘉峪关 1-103 Jiayuguan shi 嘉峪关市 Große Mauer bei Jiayuguan (Jiayuguan) JiayuguanWall.jpg
Chongxiu Huguosi Ganying ta bei (Xi Xia bei) 重修护国寺感应塔碑(西夏碑) 1-130 Wuwei shi 武威市 Inschriftentafel von der Wiederherstellung des Ganying-Turmes im Huguo-Tempel (Xixia-Schrift) (Wuwei)
Labuleng si 拉卜楞寺 2-43 Xiahe xian 夏河县 Labrang-Kloster (Kreis Xiahe) Labuleng.jpg
Beishiku si 北石窟寺 3-43 Qingyang shi 庆阳市 Beishiku-Grotten (Qingyang)
Nanshiku si 南石窟寺 3-44 Jingchuan xian 泾川县 Nanshiku-Grotten (Kreis Jingchuan)
Dadiwan yizhi 大地湾遗址 3-189 Qin'an xian 秦安县 Dadiwan-Stätte (Neolithikum) (Kreis Qin’an)
Majiayao yizhi 马家窑遗址 3-190 Lintao xian 临洮县 Majiayao-Stätte (spätneolithische Majiayao-Kultur) (Kreis Lintao)
Yumen guan ji Changcheng fengsui yicheng

玉门关及长城烽燧遗址

3-210 Dunhuang shi 敦煌市 Yumenguan (Paß) und Alarmfeuertürme entlang der Großen Mauer (Dunhuang) Summer Vacation 2007, 263, Watchtower In The Morning Light, Dunhuang, Gansu Province.jpg
Qijiaping yizhi 齐家坪遗址 4-21 Guanghe xian 广河县 Qijiaping-Stätte (Qijia-Kultur, Chalkolithikum) (Kreis Guanghe)
Luotuocheng yizhi 骆驼城遗址 4-40 Gaotai xian 高台县 Ruinen der „Kamelstadt“ (Luotuocheng) (Kreis Gaotai)
Suoyang cheng yizhi 锁阳城遗址 4-50 Anxi xian 安西县 Stätte der Stadt Suoyang (Kreis Anxi)
Zhangye Dafo si 张掖大佛寺 4-112 Zhangye shi 张掖市 Tempel des Großen Buddha in Zhangye (Zhangye)
Xingguo si 兴国寺 4-127 Qin'an xian 秦安县 Xingguo-Tempel (Kreis Qin’an)
Wuwei wenmiao 武威文庙 4-163 Wuwei shi 武威市 Wen-Tempel von Wuwei (Wuwei)
Lutusi yamen jiuzhi 鲁土司衙门旧址 4-164 Yongdeng xian 永登县 Alter Regierungssitz von Lutusi (Kreis Yongdeng)
Mati si shiku qun 马蹄寺石窟群 4-190 Sunan xian 肃南县 Matisi-Grotten im Autonomen Kreis Sunan der Yugur
Huining hongjun huishi jiuzhi 会宁红军会师旧址 4-237 Huining xian 会宁县 Stätte der Zusammenkunft der Roten Armee in Huining (Kreis Huining)
Nanzuo yizhi 南佐遗址 5-120 Qingyang shi 庆阳市 Nanzuo-Stätte (Qingyang)
Dabaozishan yizhi ji muqun 大堡子山遗址及墓群 5-121 Li xian 礼县 Stätte und Gräber von Dabaozishan (Kreis Li)
Heishuiguo yizhi 黑水国遗址 5-122 Zhangye shi 张掖市 Schwarzwasserstaat-Stätte“ (Heishuiguo) (Zhangye)
Xuanquanzhi yizhi 悬泉置遗址 5-123 Dunhuang shi 敦煌市 Xuanquanzhi-Ruinen (Dunhuang)
Xusanwan cheng ji muqun 许三湾城及墓群 5-124 Gaotai xian 高台县 Alte Stadt und Gräber von Xusanwan (Han- bis Tang-Zeit) (Kreis Gaotai)
Baita si yizhi 白塔寺遗址 5-125 Wuwei shi 武威市 Stätte des Tempels der Weißen Pagoden (Wuwei)
Guoyuan - Xincheng muqun 果园-新城墓群 5-185 Jiuquan shi 酒泉市 Guoyuan-Xincheng-Gräberkomplex (Jiuquan)
Wang shi jiazu mudi 汪氏家族墓地 5-186 Zhang xian 漳县 Familiengräber der Familie Wang (General in der Yuan-Dynastie) (Kreis Zhang)
Leitai Han mu 雷台汉墓 5-187 Wuwei shi 武威市 Han-Grab von Leitai (Wuwei) Bronze running horse01.JPG
Fuxi miao 伏羲庙 5-430 Tianshui shi 天水市 Fuxi-Tempel (Tianshui) Anonymous-Fuxi and Nüwa3.jpg
Hu shi gu minju jianzhu 胡氏古民居建筑 5-431 Tianshui shi 天水市 Haus der Familie Hu (Tianshui)
Ningshou sita 凝寿寺塔 5-432 Ning xian 宁县 Pagode des Ningshou-Tempels (Kreis Ning)
Yuantong sita 圆通寺塔 5-433 Minle xian 民乐县 Pagode des Yuantong-Tempels (Kreis Minle)
Shengrong si ta 圣容寺塔 5-434 Yongchang xian 永昌县 Pagode des Shengrong-Tempels (Kreis Yongchang)
Donghuachi ta 东华池塔 5-435 Huachi xian 华池县 Pagode von Donghuachi (Ziegelpagode) (Kreis Huachi)
Wukang wang miao 武康王庙 5-436 Chongxin xian 崇信县 Wukang-wang-Tempel (Kreis Chongxin)
Xixiasong moya shike 西峡颂摩崖石刻 5-468 Cheng xian 成县 Felsinschrift von Xixiasong (Kreis Cheng)
Shuilian dong - Daxiang shan shiku 水帘洞-大像山石窟 5-469 Wushan xian 武山县 Shuiliandong-Grotten und Daxiangshan-Grotten (Kreis Wushan)
Tianti shan shiku 天梯山石窟 5-470 Wuwei shi 武威市 Tiantishan-Grotten (Wuwei)
Wenshu shan shiku 文殊山石窟 5-471 Sunan xian 肃南县 Wenshushan-Grotten (Kreis Sunan)
Hadapu huiyi jiuzhi 哈达铺会议旧址 5-511 Dangchang xian 宕昌县 Stätte der Zusammenkunft von Hadapu (Kreis Dangchang)
Linjia yizhi 林家遗址 6-202 Dongxiangzu xian 东乡族县 Linjia (Fundstätte der Majiayao-Kultur) (Autonomer Kreis der Dongxiang)
Niumendong yizhi 牛门洞遗址 6-203 Huining xian 会宁县 Niumendong-Stätte (Kreis Huining)
Siwa yizhi 寺洼遗址 6-204 Lintao xian 临洮县 Stätte der Siwa-Kultur (Kreis Lintao)
Xihetan yizhi 西河滩遗址 6-205 Jiuquan shi 酒泉市 Xihetan-Stätte (Jiuquan)
Huoshaogou yizhi 火烧沟遗址 6-206 Yumen shi 玉门市 Huoshaogou-Stätte (Yumen)
Pochengzi yizhi 破城子遗址 6-207 Anxi xian 安西县 Pochengzi-Stätte (Kreis Anxi)
Bagua ying chengzhi 八卦营城址 6-208 Minle xian 民乐县 Stätte von Baguaying (Kreis Minle)
Bajiaocheng chengzhi 八角城城址 6-209 Xiahe xian 夏河县 Stätte der Stadt Bajiaocheng (Kreis Xiahe)
Yongtai chengzhi 永泰城址 6-210 Jingtai xian 景泰县 Ruinen der Großen Mauer in Yongtai (Jingtai, Ming-Dynastie)
Ming su wang mu 明肃王墓 6-288 Yuzhong Xian 榆中县 „Dreizehn Gräber“ von Lanzhou (Ming-Dynastie, Kreis Yuzhong)
Xiangle zhuanta 湘乐砖塔 6-794 Ning Xian 宁县 Ziegelpagode von Xiangle (Song-Dynastie) (Kreis Ning)
Yuquan Guan 玉泉观 6-795 Tianshui Shi 天水市 Daoistischer Yuquan-Tempel („Jadequellen-Tempel“) (Tianshui)
Houjie qingzhensi 后街清真寺 6-796 Tianshui Shi 天水市 Houjie-Moschee („Seitensträßchen-Moschee“) (Tianshui)
Hongcheng Gan'en si 红城感恩寺 6-797 Yongdeng xian 永登县 Gan'en-Kloster in Hongcheng (Yongdeng)
Qin'an wenmiao 秦安文庙 6-798 Qin'an xian 秦安县 Konfuzianischer Tempel von Qin’an
Zhangye gulou 张掖鼓楼 6-799 Zhangye shi 张掖市 Trommelturm von Zhangye
Xilai si 西来寺 6-800 Zhangye shi 张掖市 Xilai-Tempel (Zhangye)
Luochuan Zhao shi shifang 罗川赵氏石坊 6-801 Zhengning xian 正宁县 Zhao-Steinbögen in Luochuan (Kreis Zhengning)
Yongchang zhong gulou 永昌钟鼓楼 6-802 Yongchang xian 永昌县 Glockenturm und Trommelturm von Yongchang (Kreis Yongchang)
Yan'en si ta 延恩寺塔 6-803 Pingliang shi 平凉市 Pagode des Yan’en-Tempels (Pingliang)
Zhangye huiguan 张掖会馆 6-804 Zhangye shi 张掖市 Versammlungshalle von Zhangye
Yunya si he Chenjia dong shiku 云崖寺和陈家洞石窟 6-868 Zhuanglang xian 庄浪县 Yunya-Kloster und Chenjiadong-Grotten (Kreis Zhuanglang)
Muti si shiku 木梯寺石窟 6-869 Wushan xian 武山县 Mutisi-Grotten (Kreis Wushan)
Wangmu gong shiku 王母宫石窟 6-870 Jingchuan xian 泾川县 Wangmugong (Tempel der Königinmutter des Westens)-Grotten (Kreis Jingchuan)
"Xinxiu baishui lu ji" moya 《新修白水路记》摩崖 6-871 Hui xian 徽县 Steininschrift des Xinxiu baishui lu ji (Kreis Hui)
Lanzhou Huang He tieqiao 兰州黄河铁桥 6-1070 Lanzhou shi 兰州市 Eisenbrücke über den Gelben Fluss in Lanzhou (Lanzhou) Lanzhou-rio-amarillo-baita-shan-d03.jpg
Rui'an bao 瑞安堡 6-1071 Minqin xian 民勤县 Rui'an-Fort (Kreis Minqin) 甘肃省武威市民勤县 瑞安堡 - panoramio (2).jpg
Baling qiao 灞陵桥 6-1072 Weiyuan xian 渭源县 Baling-Brücke (Kreis Weiyuan)
Ejie huiyi jiuzhi 俄界会议旧址 6-1073 Diebu xian 迭部县 Treffen des Politbüros der KP Chinas bei Ejie (heute Gaojicun 高吉村, Kreis Têwo)

Siehe auchBearbeiten