Denkmäler der Volksrepublik China (Innere Mongolei)

Wikimedia-Liste

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Inneren Mongolei (Abk. Meng), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Liao Shangjing yizhi 辽上京遗址 1-159 Balin zuoqi 巴林左旗 Linkes Bairin-Banner Stätte der Ersten Hauptstadt der Kitan (Liao-Dynastie) Liao Shangjing archaeology dig.jpg
Liao zhongjing yizhi 辽中京遗址 1-160 Ningcheng xian 宁城县 Kreis Ningcheng Stätte der mittleren Hauptstadt der Liao-Dynastie (Kitan)
Wanbu Huayanjin ta 万部华严经塔 2-18 Huhehaote shi 呼和浩特市 Hohhot Wanbu-Huayanjing-Pagode (Pagode zur Aufbewahrung der Zehntausend Bände des Avatamsaka-Sutra) Hohhot White Pagoda 5.jpg
Chengjisi han ling 成吉思汗陵 2-62 Yijinhuoluo qi 伊金霍洛旗 Ejinhoro-Banner Dschingis-Khan-Mausoleum Genghis khan mausoleum.jpg
Jingang zuo sheli baota 金刚座舍利宝塔 3-158 Huhehaote shi 呼和浩特市 Hohhot Fünf-Pagoden-Tempel (Wuta si 五塔寺) Five Pagoda Temple, Huhhot, Inner Mongolia.JPG
Dayao yizhi 大窑遗址 3-187 Huhehaote shi 呼和浩特市 Hohhot Dayao-Stätte (Paläolithikum)
Juyan yizhi 居延遗址 3-209 Ejina qi 额济纳旗 Ejin-Banner (Innere Mongolei), Jinta xian 金塔县 Kreis Jinta (Provinz Gansu) Juyan-Stätten (Han-Dynastie)
Gaxiandong yizhi 嘎仙洞遗址 3-214 Elunchun qi 鄂伦春旗 Oroqenisches Autonomes Banner Stätte der Gaxian-Höhle
Yuan Shangdu yizhi 元上都遗址 3-220 Zhenglan qi 正蓝旗 Zhenglan-Banner Stätte der Ersten Hauptstadt der Yuan-Dynastie ("Xanadu")
Liaoling ji Fengling yi 辽陵及奉陵邑 3-247 Balin zuo qi 巴林左旗 Linkes Bairin-Banner Liao-Dynastie-Mausoleen und Fenglingyi
Xinglongwa yizhi 兴隆洼遗址 4-6 Aohan qi 敖汉旗 Aohan-Banner Stätte der Xinglongwa-Kultur
Dadianzi yizhi 大甸子遗址 4-22 Aohan qi 敖汉旗 Aohan-Banner Grabstätten von Dadianzi
Guyang Qin changcheng yizhi 固阳秦长城遗址 4-34 Guyang xian 固阳县 Kreis Guyang Stätte der Qinzeitlichen Große Mauer von Guyang
Gangwa-Brennofen 4-54 Chifeng Stätte des Gangwa-Keramikbrennofens (Gangwayao-Brennofen)
Aolunsumu cheng yizhi 敖伦苏木城遗址 4-56 Da'erhan Maoming'an lianhe qi 达尔罕茂明安旗 Vereinigtes Darhan-Muminggan-Banner Stätte der alten Stadt Aolunsumu (Yuan-Dynastie)
Meidaizhao 美岱召 4-135 Tumote you qi 土默特右旗 Rechtes Tumed-Banner Kloster Meidai zhao
Wudang zhao 五当召 4-169 Baotou shi 包头市 Baotou Kloster Wudang zhao InnerMongoliaBuddhistTemple.jpg
Salawusu yizhi 萨拉乌苏遗址 5-13 Wushen qi 乌审旗 Uxin-Banner Stätte von Sjara-osso-gol
Daihai yizhi qun 岱海遗址群 5-14 Liangcheng xian 凉城县 Kreis Liangcheng Stätten am See Daihai (Neolithikum) (Wangmushan 王墓山, Laohushan 老虎山, Yuanzigou 园子沟)
Miaozigou yizhi 庙子沟遗址 5-15 Chaha'er youyi qian qi  察哈尔右翼前旗 Vorderes Qahar-Banner des Rechten Flügels Miaozigou-Stätte
Jiazishan yizhi qun 架子山遗址群 5-16 Kalaqin qi 喀喇沁旗 Harqin-Banner Jiazishan-Stätte (Bronzezeit)
Dajing gu tongkuang yizhi 大井古铜矿遗址 5-17 Linxi xian 林西县 Kreis Linxi Stätte der alten Kupfermine und -schmelze von Dajing
Chengzi shan yizhi 城子山遗址 5-18 Aohan qi 敖汉旗 Aohan-Banner Chengzishan-Stätte (Bronzezeit, Aohan-Banner, Chifeng)
Helin Ge'er Tuchengzi yizhi 和林格尔土城子遗址 5-19 Helin ge'er xian 和林格尔县 Kreis Horinger Tuchengzi-Stätte im Kreis Horinger
Heishantou chengzhi 黑山头城址 5-20 E'erguna 额尔古纳市 Stadt Ergun Heishantou-Ruinen (Jurchen- bis Mongolen-Dynastie)
Jin jiehao yizhi 金界壕遗址 5-21 Hulunbei'er shi 呼伦贝尔市 Hulun Buir, Bund Hinggan 兴安盟, Tongliao 通辽市, Chifeng 赤峰市, Bund Ulanqab 乌兰察布盟, Baotou 包头市 (alle Innere Mongolei), sowie aus der Provinz Heilongjiang: Kreis Gannan 甘南县, Kreis Longjiang 龙江县, Qiqihar (齐齐哈尔市) Große Mauer der Jin-Dynastie (Jurchen-Grenzbefestigung)
Yingchanglu gucheng yizhi 应昌路故城遗址 5-22 Keshiketeng qi 克什克腾旗 Hexigten-Banner Stätte der alten Stadt Yingchanglu (Yuan-Dynastie)
Baoshan, Hansumu muqun 宝山、罕苏木墓群 5-154 Aluke'erqin qi  阿鲁科尔沁旗 Ar-Horqin-Banner Baoshan-Gräber und Hansumu-Gräber
Huizong si 汇宗寺 5-277 Duolun xian 多伦县 Kreis Duolun Huizong-Lamakloster
Fuhui si 福会寺 5-278 Kalaqin qi 喀喇沁旗 Harqin-Banner Fuhui-Tempel
Kalaqin qinwang fu ji jiamiao 喀喇沁亲王府及家庙 5-279 Kalaqin qi 喀喇沁旗 Harqin-Banner Prinzen-Residenz und Ahnentempel von Harqin (Qing-Dynastie)
Heshuo Kejing gongzhu fu 和硕恪靖公主府 5-280 Huhehaote shi 呼和浩特市 Hohhot Residenz der Prinzessin He Shuo Ke Jing (Hohhot-Museum) (Qing-Dynastie)
Kailu xian Fota 开鲁县佛塔 5-281 Kailu xian 开鲁县 Kreis Kailu Pagode im Kreis Kailu (Mongolen-Dynastie)
Changcheng – Nalinta Qinguo changcheng yizhi 长城—纳林塔秦国长城遗址 5-442(2) (siehe auch Denkmäler Ningxia 5-442(3)) Yijinhuoluo qi 伊金霍洛旗 Ejinhoro-Banner Große Mauer aus dem Staat Qin von Nalinta (Zeit der Streitenden Reiche)
Changcheng – Qingshuihe xian changcheng 长城—清水河县长城 5-442(8) Qingshuihe xian 清水河县 Kreis Qingshuihe Große Mauer – Abschnitt im Kreis Qingshuihe (aus der Zeit der Ming-Dynastie)
A'erzhai shiku 阿尔寨石窟 5-520 Etuoke qi 鄂托克旗 Otog-Banner Arjai-Grotten
Ashan yizhi 阿善遗址 6-27 Baotou shi 包头市 Baotou Ashan-Stätte
Zhaobaogou yizhi 赵宝沟遗址 6-28 Aohan qi 敖汉旗 Aohan-Banner Zhaobaogou-Stätte (Zhaobaogou-Kultur)
Hongshan yizhi qun 红山遗址群 6-29 Chifeng shi 赤峰市 Chifeng Stätten der Hongshan-Kultur
Xiajiadian yizhi qun 夏家店遗址群 6-30 Chifeng shi 赤峰市 Chifeng Xiajiadian-Stätten
Zhukaigou yizhi 朱开沟遗址 6-31 Yijinhuoluo qi 伊金霍洛旗 Ejinhoro-Banner Zhukaigou-Stätte
Qin zhidao yizhi 秦直道遗址 6-32 E'erduosi shi 鄂尔多斯市 Ordos (Stadt) Staatsstraße der Qin-Dynastie (Qinzhidao)
Machi chengzhi he Zhaowan muqun 麻池城址和召湾墓群 6-33 Baotou shi 包头市 Baotou Stätte der Stadt Machi und Zhaowan-Gräber
Heicheng yizhi 黑城城址 6-34 Ningcheng xian 宁城县 Kreis Ningcheng Heicheng-Stätte (Han-Dynastie)
Shuofang jun gucheng 朔方郡故城 6-35 Dengkou xian 磴口县 Kreis Dengkou Stätte der alten Kommandantur Shuofang (Han-Dynastie)
Huoluochaideng chengzhi 霍洛柴登城址 6-36 Hangjin qi 杭锦旗 Hanggin-Banner Stätte der Stadt Huoluochaideng (Han-Dynastie)
Kelimeng chengzhi 克里孟城址 6-37 Chaha'er Youyi hou qi  察哈尔右翼后旗 Hinteres Qahar-Banner des Rechten Flügels Stätte der Stadt von Kerim (Han-Dynastie bis Südliche und Nördliche Dynastien)
Woye zhen gucheng 沃野镇故城 6-38 Wulate qian qi 乌拉特前旗 Vorderes Urad-Banner Woyezhen-Stätte (Han-Dynastie bis Südliche und Nördliche Dynastien)
Bailing nao'er chengzhi 白灵淖尔城址 6-39 Guyang xian 固阳县 Kreis Guyang Stätte der Stadt von Bailing Nur (Südliche und Nördliche Dynastien)
Shi'erliancheng chengzhi 十二连城城址 6-40 Zhunge'er qi 准格尔旗 Jung-Gar-Banner Stätte der Stadt Shi'erliancheng
Chengchuan chengzhi 城川城址 6-41 Etuoke qian qi 鄂托克前旗 Vorderes Otog-Banner Stätte der Stadt Chengchuan
Chagan haote chengzhi 查干浩特城址 6-42 Aluke'erqin qi 阿鲁科尔沁旗 Ar-Horqin-Banner Stätte der Stadt Chaganhaote (Liao- bis Ming-Dynastie)
Andabaozi chengzhi 安答堡子城址 6-43 De'erhan Maoming'an lianhe qi 达尔罕茂明安联合旗 Vereinigtes Darhan-Muminggan-Banner Andabaozi-Stätte (Jurchen- bis Mongolen-Dynastie)
Jingzhoulu gucheng 净州路故城 6-44 Siziwang qi 四子王旗 Siziwang-Banner Stätte der alten Stadt Jingzhoulu (Jurchen- bis Mongolen-Dynastie)
Shajinglu zongguan fu gucheng 砂井路总管府故城 6-45 Siziwang qi 四子王旗 Siziwang-Banner Shajinglu-Zongguan-Fu-Stätte (Mongolen-Dynastie)
Bayanwula chengzhi 巴彦乌拉城址 6-46 Ewenkezu zizhiqi 鄂温克族自治旗 Autonomes Banner der Ewenken Stätte der Stadt Bayanwula
Zhalai nuo'er muqun 扎赉诺尔墓群 6-236 Manzhouli shi 满洲里市 Manjur Gräber von Zhalai Nur (Han-Dynastie)
Wang Zhaojun mu 王昭君墓 6-237 Huhehaote shi 呼和浩特市 Hohhot Grab von Wang Zhaojun
Han Kuangsi jiazu mudi 韩匡嗣家族墓地 6-238 Balin zuoqi 巴林左旗 Linkes Bairin-Banner Gräber von Han Kuangsi und seiner Familie (Liao-Dynastie)
Tu'erjishan mu 吐尔基山墓 6-239 Ke'erqin zuoyi hou qi 科尔沁左翼后旗 Hinteres Horqin-Banner des Linken Flügels Tu'erjishan-Grab (Liao-Dynastie)
Xiaoshi jiazu mu 萧氏家族墓 6-240 Naiman qi 奈曼旗 Naiman-Banner Familienfriedhof der Familie Xiao (Liao-Dynastie)
Zhang Yingrui jiazu mudi 张应瑞家族墓地 6-241 Wengniute qi 翁牛特旗 Ongniud-Banner Gräber von Zhang Yingrui und seiner Familie (Yuan-Dynastie)
Jinshan longquan si 锦山龙泉寺 6-487 Kalaqin qi 喀喇沁旗 Harqin-Banner Longquan-Tempel in Jinshan (Ming-Dynastie bis Zeit der Republik)
Dazhao 大召 6-488 Huhhaote shi 呼和浩特市 Hohhot Dazhao-Tempel Dazhao (Wuliang) Temple of Hohhot2.JPG
Suiyuan chengqiang he jiangjun yashu 绥远城墙和将军衙署 6-489 Huhehaote shi 呼和浩特市 Hohhot Stadtmauer und Generalsbüro von Suiyuan
Beizi miao 贝子庙 6-490 Xilinhaote shi 锡林浩特市 Xilin Hot Beizi-Tempel
Dingyuanying 定远营 6-491 Alashan zuo qi 阿拉善左旗 Linkes Alxa-Banner Dingyuanying (heute Großgemeinde Bayan Hot (巴彦浩特镇))
Lingyue si 灵悦寺 6-492 Kalaqin qi 喀喇沁旗 Harqin-Banner Lingyue-Tempel
Nuo'er gu jianzhu qun 诺尔古建筑群 6-493 Duolun xian 多伦县 Kreis Duolun Alte Architektur von Nuo'er (Qing-Dynastie)
Kulun san da si 库伦三大寺 6-494 Kulun qi 库伦旗 Hure-Banner Drei große Tempel von Hure
Senggelinqin wangfu 僧格林沁王府 6-495 Ke'erqin zuoyi hou qi 科尔沁左翼后旗 Hinteres Horqin-Banner des Linken Flügels Residenz von Sengge Rinchen
Baoshan si 宝善寺 6-496 Aluke'erqin qi 阿鲁科尔沁旗 Ar-Horqin-Banner Baoshan-Tempel
Yin Shan yanhua 阴山岩画 6-818 Wulate qian qi 乌拉特前旗 Vorderes Urad-Banner, Wulate hou qi 乌拉特后旗 Hinteres Urad-Banner, Wulate zhong qi 乌拉特中旗 Mittleres Urad-Banner, Kreis Dengkou 磴口县 Felsbilder des Yinshan-Gebirges (Neolithikum bis Bronzezeit)
Zhenji zhi si shiku 真寂之寺石窟 6-819 Balin zuoqi 巴林左旗 Linkes Bairin-Banner Zhenjizhisi-Grotten ("Nirwanatempel-Grotten") (Liao-Dynastie)
Wulanfu guju 乌兰夫故居 6-909 Tumote zuo qi 土默特左旗 Linkes Tumed-Banner Ehemaliger Wohnsitz von Ulanhu
Chengjisi han miao 成吉思汗庙 6-910 Wulanhaote shi 乌兰浩特市 Ulanhot Dschingis-Khan-Tempel
“Duguilong” yundong jiuzhi “独贵龙”运动旧址 6-911 Wushen qi 乌审旗 Uxin-Banner Alte Stätte der Duguilang-Bewegung
Bailingmiao qiyi jiuzhi 百灵庙起义旧址 6-912 Da'erhan Maoming'an lianhe qi 达尔罕茂明安旗 Vereinigtes Darhan-Muminggan-Banner Stätte des Bailingmiao-Aufstands (Bat-Khaalag, Ende Februar 1936)
Neimenggu zizhi zhengfu chengli dahui huizhi 内蒙古自治政府成立大会会址 6-913 Wulanhaote shi 乌兰浩特市 Ulanhot Die Konferenzstätte der Gründungssitzung der unabhängigen Regierung der Inneren Mongolei
Siziwangqi Wangfu 四子王旗王府 7-919 Siziwang qi 四子王旗 Siziwang-Banner Residenz des Doroi Beile (Erbprinz des Banners während der Qing-Dynastie und Republik China)

WeblinksBearbeiten