Denkmäler der Volksrepublik China (Henan)

Wikimedia-Liste

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Henan (Abk. Yu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Longmen shiku 龙门石窟 1-37 Luoyang shi 洛阳市 Longmen-Höhlen (Luoyang) Longmen-grottoes-longmen-mountain-from-a-distance.jpg
Taishi que 太室阙 1-48 Dengfeng shi 登封市 Taishi-Turm (Que) (Dengfeng) 登封东汉太室阙.jpg
Shaoshi que 少室阙 1-49 Dengfeng shi 登封市 Shaoshi-Turm (Que) (Dengfeng)
Qimu que 启母阙 1-50 Dengfeng shi 登封市 Qimu-Turm (que) (Dengfeng)
Songyue si ta 嵩岳寺塔 1-61 Dengfeng shi 登封市 Pagode des Songyue-Tempels (Nördliche Wei-Dynastie) (Dengfeng) Songyue Pagoda 1.JPG
Youguo si ta (tieta) 祐国寺塔(铁塔) 1-69 Kaifeng shi 开封市 Pagode des Youguo-Tempels ("Eisenpagode") (Kaifeng) Iron Pagoda d.JPG
Baima si 白马寺 1-92 Luoyang shi 洛阳市 Baima-Kloster ("Kloster der weißen Pferde") (Luoyang) China-henan-luoyang-white-horse-temple-entrance-20040506.jpg
Guanxing tai 观星台 1-97 Dengfeng shi 登封市 Dengfeng-Observatorium/Gaocheng-Observatorium (Sternobservatorium aus der Mongolen-Zeit) (Dengfeng)
Yangshao cun yizhi 仰韶村遗址 1-138 Mianchi xian 渑池县 Stätte von Yangshao (der neolithischen Yangshao-Kultur) (Kreis Mianchi)
Zhengzhou Shangdai yizhi 郑州商代遗址 1-141 Zhengzhou shi 郑州市 Shangzeitliche Stätte von Zhengzhou (Zhengzhou)
Yinxu 殷墟 1-142 Anyang shi 安阳市 Yinxu (Yin-Ruinen) (Anyang) Yinxu.jpg
Zheng Han gucheng 郑韩故城 1-148 Xinzheng shi 新郑市 Hauptstadt der alten Staaten Zheng und Han (Östliche Zhou-Dynastie) (Xinzheng)
Han Wei Luoyang gucheng 汉魏洛阳故城 1-153 Luoyang shi 洛阳市 Hauptstadt Luoyang der Han- und Wei-Zeit (Östliche Han- bis Nördliche Wei-Zeit) (Luoyang)
Gongxian shiku 巩县石窟 2-11 Gongyi shi 巩义市 Gongxian-Grotten (Gongyi)
Xiuding si ta 修定寺塔 2-16 Anyang xian 安阳县 Pagode des Xiuding-Tempels (Kreis Anyang)
Songling 宋陵 2-58 Gongyi shi 巩义市 Mausoleen der Song-Dynastie (Gongyi) Songling.jpg
E Yu Wan geming genjudi jiudi 鄂豫皖革命根据地旧址 3-32 Xin xian 新县 Ehemalige Stätte der revolutionären Stützpunktgebiete von Hubei-Henan-Anhui (Kreis Xin (Xinyang))
Zhong-Gong Zhongyang Zhongyuan ju juzhi 中共中央中原局旧址 3-37 Queshan xian 确山县 Ehemaliger Sitz des Zhongyuan-Büros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (1938/39, Kreis Queshan)
Sheqi Shanshan huiguan 社旗山陕会馆 3-78 Sheqi xian 社旗县 Sheqi-Shanshan-Versammlungshalle (Kreis Sheqi)
Fengxue si ji talin 风穴寺及塔林 3-108 Ruzhou shi 汝州市 Fengxue-Tempel und Dagoben-Wald (Ruzhou)
Jingzang chanshi ta 净藏禅师塔 3-137 Dengfeng shi 登封市 Mönch-Jingzang-Pagode (des Huishan-Klosters) (Dengfeng)
Pingliangtai gucheng yizhi 平粮台古城遗址 3-193 Huaiyang xian 淮阳县 Stätte der alten Stadt Pingliangtai (Kreis Huaiyang)
Erlitou yizhi 二里头遗址 3-197 Yanshi shi 偃师市 Erlitou-Stätte (Erlitou-Kultur) (Yanshi)
Shixianggou Shangcheng yizhi 尸乡沟商城遗址 3-198 Yanshi shi 偃师市 Stätte der shangzeitlichen Stadt in Shixianggou (Yanshi)
Sui Tang Luoyang cheng yizhi 隋唐洛阳城遗址 3-216 Luoyang shi 洛阳市 Stätte der sui- und tangzeitlichen Stadt Luoyang
Bei Song dongjing cheng yizhi 北宋东京城遗址 3-218 Kaifeng shi 开封市 Stätte der Hauptstadt der Nördlichen Song-Dynastie (Dongjing) (Kaifeng) Po tower.jpg
Yuxian Jun yao zhi 禹县钧窑址 3-227 Yuzhou shi 禹州市 Stätte des Jun-Brennofens in Yuxian (Song-Dynastie) (Yuzhou)
Zhang Heng mu 张衡墓 3-237 Nanyang shi 南阳市 Grab von Zhang Heng (Nanyang)
Dahuting Han mu 打虎亭汉墓 3-239 Xinmi shi 新密市 Han-Gräber von Dahuting (Östliche Han-Zeit) (Xinmi)
Zhang Zhongjing mu ji ci 张仲景墓及祠 3-240 Nanyang shi 南阳市 Grab und Tempel des Zhang Zhongjing (Nanyang)
Xishan yizhi 西山遗址 4-12 Zhengzhou shi 郑州市 Xishan-Stätte (Neolithikum) (Zhengzhou)
Wangchenggang ji Yangcheng yizhi 王城岗及阳城遗址 4-13 Dengfeng shi 登封市 Wangchenggang-Stätte und Yangcheng-Stätte (Dengfeng)
Youlicheng yizhi 羑里城遗址 4-14 Tangyin xian 汤阴县 Youlicheng-Stätte (Kreis Tangyin)
Caiguo gucheng 蔡国故城 4-28 Shangcai xian 上蔡县 Alte Stadt des Staates Cai (Kreis Shangcai)
Jiudian yetie yizhi 酒店冶铁遗址 4-29 Xiping xian 西平县 Stätte der Eisenschmelze in Jiudian (Kreis Xiping)
Qicheng yizhi 戚城遗址 4-30 Puyang shi 濮阳市 Qicheng-Stätte (Puyang)
Guoguo mudi 虢国墓地 4-59 Sanmenxia shi 三门峡市 Gräber aus dem alten Staat Guo (Sanmenxia)
Han Liang wang muqun 汉梁王墓群 4-64 Yongcheng shi 永城市 Gräber der Familie des Königs (wang) von Liang aus der Zeit der Han-Dynastie (Yongcheng)
Lujian wang mu 潞简王墓 4-74 Xinxiang shi 新乡市 Grab von Prinz Lujian (Xinxiang)
Chuzu an ji Shaolin si ta lin 初祖庵及少林寺塔林 4-89 Dengfeng shi 登封市 Tempel des Ersten Patriarchen und der Pagodenwald des Shaolin-Klosters (Shaolin si) (Dengfeng) Shaolin 2.jpg
Jidu miao 济渎庙 4-107 Jiyuan shi 济源市 Jidu-Tempel (Jiyuan) Jidu Resting Palace Jiyuan.jpg
Nanyang Wu hou ci 南阳武侯祠 4-122 Nanyang shi 南阳市 Gedenktempel des Markgrafen von Wu (Zhuge Liang) (Nanyang)
Guide fu cheng qiang 归德府城墙 4-146 Shangqiu shi 商丘市 Stadtmauer des Guide-Regierungssitzes (Shangqiu)
Taihao ling miao 太昊陵庙 4-147 Huaiyang xian 淮阳县 Taihao Fuxi-Mausoleum (Kreis Huaiyang)
Bigan miao 比干庙 4-148 Weihui shi 卫辉市 Bigan-Tempel (Weihui)
Kaifeng chengqiang 开封城墙 4-175 Kaifeng shi 开封市 Stadtmauer von Kaifeng
Zhoukou Guandi miao 周口关帝庙 4-176 Zhoukou shi 周口市 Guandi-Tempel von Zhoukou
Neixiang xianya 内乡县衙 4-177 Neixiang xian 内乡县 Kreisregierungsitz von Neixiang
Lingquansi shiku 灵泉寺石窟 4-191 Anyang xian 安阳县 Lingquansi-Höhlentempel (Kreis Anyang)
Qiantangzhizhai shike 千唐志斋石刻 4-197 Xin'an xian 新安县 Steinschnitzereien im Qiantangzhizhai ("Gebäude der Tausend Epitaphe aus der Tang-Dynastie") (Kreis Xin’an)
Hong ershiwu jun changzheng chufa di 红二十五军长征出发地 4-236 Luoshan xian 罗山县 Startpunkt der 25. Armee zum Langen Marsch (Kreis Luoshan)
Peiligang yizhi 裴李岗遗址 5-64 Xinzheng shi 新郑市 Stätte der Peiligang-Kultur (Xinzheng)
Jiahu yizhi 贾湖遗址 5-65 Wuyang shi 舞阳县 Stätte von Jiahu (Peiligang-Kultur) (Wuyang)
Baligang yizhi 八里岗遗址 5-66 Dengzhou shi 邓州市 Baligang-Stätte (Dengzhou)
Beiyangping yizhi 北阳平遗址 5-67 Lingbao shi 灵宝市 Beiyangping-Stätte (Lingbao)
Miaodigou yizhi 庙底沟遗址 5-68 Sanmenxia shi 三门峡市 Miaodigou-Stätte (Longshan-Kultur) (Sanmenxia)
Dahecun yizhi 大河村遗址 5-69 Zhengzhou shi 郑州市 Dahecun-Stätte (Neolithikum, Yangshao- und Longshan-Kultur) (Zhengzhou)
Mengzhuang yizhi 孟庄遗址 5-70 Huixian shi 辉县市 Mengzhuang-Stätte (Kreis Huixian)
Guchengzhai chengzhi 古城寨城址 5-71 Xinmi shi 新密市 Stätte der befestigten Stadt Guchengzhai (Xinmi)
Fucheng yizhi 府城遗址 5-72 Jiaozuo shi 焦作市 Stätte von Fucheng (in Jiaozuo, Shang-Dynastie)
Fanguo gucheng yizhi 番国故城遗址 5-73 Gushi xian 固始县 Stätte der Stadt aus dem Staat Fan (Kreis Gushi)
Chengyang yizhi 城阳城址 5-74 Xinyang shi 信阳市 Stätte der Stadt Chengyang (Xinyang)
Xingyang gucheng 荥阳故城 5-75 Zhengzhou shi 郑州市 Stätte der alten Stadt Xingyang (Zhengzhou)
Gongyi yaozhi 巩义窑址 5-76 Gongyi shi 巩义市 Stätte des Gongyi-Keramikbrennofens (Gongyi)
Qingliangsi Ru guanyao yizhi 清凉寺汝官窑遗址 5-77 Baofeng xian 宝丰县 Stätte des Staatlichen Ru-Brennofens in Qingliangsi (Kreis Baofeng)
Luyi Taiqing Gong yizhi 鹿邑太清宫遗址 5-78 Luyi xian 鹿邑县 Stätte des Taiqing Gong von Luyi (daoistischer Tempel, Kreis Luyi)
Mangshan lingmu qun 邙山陵墓群 5-171 Luoyang shi 洛阳市 Mangshan-Gräber (Luoyang)
Gong ling 恭陵 5-172 Yanshi shi 偃师市 Gongling-Mausoleum (Yanshi) (Tang-Dynastie)
Hou Zhou huangling 后周皇陵 5-173 Xinzheng shi 新郑市 Kaisergräber der Späten Zhou-Dynastie (Xinzheng)
Zhu Zaiyu mu 朱载堉墓 5-174 Qinyang shi 沁阳市 Grab von Zhu Zaiyu (Qinyang)
Baolun si ta 宝轮寺塔 5-338 Sanmenxia shi 三门峡市 Pagode des Baolun-Tempels (Sanmenxia)
Shan Shaan Gan huiguan 山陕甘会馆 5-339 Kaifeng shi 开封市 Shanxi-Shaanxi-Gansu-Gildenhalle (Kaifeng) (Qing-Dynastie)
Kang Baiwan zhuangyuan 康百万庄园 5-340 Gongyi shi 巩义市 Residenz von Kang Baiwan (Gongyi)
Tianning si sansheng ta 天宁寺三圣塔 5-341 Qinyang shi 沁阳市 Sansheng-Pagode des Tianning-Klosters (Qinyang)
Miaole si ta 妙乐寺塔 5-342 Wuzhi xian 武陟县 Pagode des Miaole-Tempels (Kreis Wuzhi)
Jiaying guan 嘉应观 5-343 Wuzhi xian 武陟县 Jiaying-Tempel (Kreis Wuzhi)
Xiaoshang qiao 小商桥 5-344 Linying xian 临颍县 Xiaoshang-Brücke (Kreis Linying)
Nanyang zhifu yamen 南阳知府衙门 5-345 Nanyang shi 南阳市 Alter Amts- und Gerichtssitz von Nanyang
Luze huiguan 潞泽会馆 5-346 Luoyang shi 洛阳市 Luze-Gildenhaus (Volkskundemuseum) (Luoyang)
Daming si 大明寺 5-347 Jiyuan shi 济源市 Daming-Tempel (Jiyuan)
Fengxian guan 奉仙观 5-348 Jiyuan shi 济源市 Fengxian-Tempel (Jiyuan)
Jingziguan gu jianzhuqun 荆紫关古建筑群 5-349 Xichuan xian 淅川县 Alte Architektur von Jingziguan (Kreis Xichuan)
Cisheng si 慈胜寺 5-350 Wen xian 温县 Cisheng-Tempel (Kreis Wen)
Tangyin Yue Fei miao 汤阴岳飞庙 5-351 Tangyin xian 汤阴县 Yue-Fei-Tempel von Tangyin (Kreis Tangyin)
Anyang tianning si ta 安阳天宁寺塔 5-352 Anyang shi 安阳市 Pagode des Tianning-Tempels in Anyang
Mingfu si ta 明福寺塔 5-353 Hua xian 滑县 Pagode des Mingfu-Tempels (Kreis Hua)
Huishan si 会善寺 5-354 Dengfeng shi 登封市 Huishan-Tempel (Dengfeng)
Yongtai si ta 永泰寺塔 5-355 Dengfeng shi 登封市 Pagode des Yongtai-Tempels (Dengfeng)
Fawang si ta 法王寺塔 5-356 Dengfeng shi 登封市 Pagode des Fawang-Tempels (Dengfeng)
Zhongyue Miao 中岳庙 5-357 Dengfeng shi 登封市 Zhongyue-Tempel (Dengfeng)
Baiquan 百泉 5-358 Huixian shi 辉县市 Baiquan ("Hundert Quellen") (Huixian)
Hongqingsi shiku 鸿庆寺石窟 5-456 Yima shi 义马市 Hongqingsi-Grotten (Yima)
Xiaonanhai shiku 小南海石窟 5-457 Anyang xian 安阳县 Xiaonanhai-Höhlentempel (Kreis Anyang) (Nördliche Qi-Dynastie)
Dapishan moya Dafo ji shike 大丕山摩崖大佛及石刻 5-458 Xun xian 浚县 Große Buddha-Statue und Steinschnitzereien des Dapishan (Kreis Xun (Hebi)) (Nördliche Dynastien bis Ming-Dynastie)
Shoushan bei yu shoushan tai 受禅碑与受禅台 5-459 Linying xian 临颍县 Shoushanbei und Shoushantai (Kreis Linying)
Datang songyang guan ji shengde ganying zhi song bei 大唐嵩阳观纪圣德感应之颂碑 5-460 Dengfeng shi 登封市 Steintafel aus der Tang-Dynastie (744) (Dengfeng)
Jiao Yulu lieshi mu 焦裕禄烈士墓 5-521 Lankao xian 兰考县 Grab des revolutionären Märtyrers Jiao Yulu (Kreis Lankao)
Zhijidong yizhi 织机洞遗址 6-126 Xingyang shi 荥阳市 Zhijidong-Stätte (Paläolithikum) (Xingyang)
Yangtaisi yizhi 杨台寺遗址 6-127 Zhumadian shi 驻马店市 Yangtaisi-Stätte (Neolithikum) (Zhumadian)
Wadian yizhi 瓦店遗址 6-128 Yuzhou shi 禹州市 Wadian-Stätte (Longshan-Kultur) (Yuzhou)
Shigu yizhi 石固遗址 6-129 Changge shi 长葛市 Shigu-Stätte (Changge)
Haojiatai yizhi 郝家台遗址 6-130 Luohe shi 漯河市 Haojiatai-Stätte (Luohe)
Wangyoufang yizhi 王油坊遗址 6-131 Yongcheng shi 永城市 Wangyoufang-Stätte (Neolithikum) (Yongcheng)
Lizhuang yizhi 李庄遗址 6-132 Zhecheng xian 柘城县 Lizhuang-Stätte (Kreis Zhecheng)
Wangwan yizhi 王湾遗址 6-133 Luoyang shi 洛阳市 Wangwan-Stätte (neolithischer Fundort) (Luoyang)
Lutaigang yizhi 鹿台岗遗址 6-134 Qi xian 杞县 Lutaigang-Stätte (Neolithikum) (Kreis Qi)
Xinzhai yizhi 新砦遗址 6-135 Xinmi shi 新密市 Xinzhai-Stätte (Xinmi)
Tanghu yizhi 唐户遗址 6-136 Xinzheng shi 新郑市 Tanghu-Stätte (Xinzheng)
Puchengdian yizhi 蒲城店遗址 6-137 Pingdingshan shi 平顶山市 Puchengdian-Stätte (Pingdingshan)
Dashigu chengzhi 大师姑城址 6-138 Xingyang shi 荥阳市 Stätte der alten Stadt Dashigu (Xia-Dynastie, mittlere und späte Erlitou-Kultur) (Xingyang)
Xiaoshuangqiao yizhi 小双桥遗址 6-139 Zhengzhou shi 郑州市 Xiaoshuangqiao-Stätte (Shang-Dynastie) (Zhengzhou)
Songguo gucheng 宋国故城 6-140 Shangqiu shi 商丘市 Alte Stadt aus dem alten Staat Song (Shangqiu)
Weiguo gucheng 卫国故城 6-141 Qi xian 淇县 Alte Stadt aus dem alten Staat Wey (Kreis Qi)
Huangguo gucheng 黄国故城 6-142 Huangchuan xian 潢川县 Alte Stadt aus dem alten Staat Huang (Kreis Huangchuan)
Gongcheng chengzhi 共城城址 6-143 Huixian shi 辉县市 Stätte der alten Stadt Gongcheng (Huixian)
Huaguo gucheng 滑国故城 6-144 Yanshi shi 偃师市 Alte Stadt aus dem alten Staat Hua (Yanshi)
Yeyi gucheng 叶邑故城 6-145 Ye xian 叶县 Stätte der alten Stadt Ye (Kreis Ye)
Zhiguo gucheng 轵国故城 6-146 Jiyuan shi 济源市 Alte Stadt aus dem Land Zhi (Jiyuan)
Xiahewan yetie yizhi 下河湾冶铁遗址 6-147 Biyang xian 泌阳县 Eisenschmelze von Xiahewan (Kreis Biyang)
Wangchenggang yezhi yizhi 望城岗冶铁遗址 6-148 Lushan xian 鲁山县 Eisenschmelze von Wangchenggang (Kreis Lushan)
Wafangzhuang yetie yizhi 瓦房庄冶铁遗址 6-149 Nanyang shi 南阳市 Eisenschmelze von Wafangzhuang (Nanyang)
Sanyangzhuang yizhi 三杨庄遗址 6-150 Neihuang xian 内黄县 Sanyangzhuang-Stätte (Kreis Neihuang) (Han-Dynastie)
Shanyang gucheng 山阳故城 6-151 Jiaozuo shi 焦作市 Stätte der alten Stadt Shanyang (Jiaozuo)
Duandian yaozhi 段店窑址 6-152 Lushan xian 鲁山县 Stätte des Duandian-Brennofens (Kreis Lushan)
Da Zhou fengsitan yizhi 大周封祀坛遗址 6-153 Dengfeng shi 登封市 Opferaltar der Kaiserin Wu Zetian der Zhou-Dynastie (Songshan) (Dengfeng)
Bacun yaozhi 扒村窑址 6-154 Yuzhou shi 禹州市 Stätte des Bacun-Keramikbrennofens (Yuzhou)
Dangyangyu yaozhi 当阳峪窑址 6-155 Xiuwu xian 修武县 Stätte des Dangyangyu-Brennofens (Kreis Xiuwu)
Zhanggongxiang yaozhi 张公巷窑址 6-156 Ruzhou shi 汝州市 Stätte des Zhanggongxiang-Keramikbrennofens (Ruzhou)
Yingguo mu di 应国墓地 6-262 Pingdingshan shi 平顶山市 Gräber des alten Staates Ying (Pingdingshan)
Xu Shen mu 许慎墓 6-263 Luohe shi 漯河市 Grab von Xu Shen (Luohe)
Han Yu mu 韩愈墓 6-264 Mengzhou shi 孟州市 Grab von Han Yu (Mengzhou)
Fan Zhongyan mu 范仲淹墓 6-265 Yichuan xian 伊川县 Grab von Fan Zhongyan (Kreis Yichuan)
Ouyang Xiu mu 欧阳修墓 6-266 Xinzheng shi 新郑市 Grab von Ouyang Xiu (Xinzheng)
Li Jie mu 李诫墓 6-267 Xinzheng shi 新郑市 Grab von Li Jie (Xinzheng)
Faxing si ta 法行寺塔 6-621 Ruzhou shi 汝州市 Pagode des Faxing-Tempels (Ruzhou)
San Su ci he mu 三苏祠和墓 6-622 Jia xian 郏县 Ahnentempel und Grab der Drei Su (Kreis Jia)
Yanzhuang Shengshou si ta 阎庄圣寿寺塔 6-623 Sui xian 睢县 Pagode des Shengshou-Tempels von Yanzhuang (Kreis Sui (Shangqiu))
Qianming si ta 乾明寺塔 6-624 Yanling xian 鄢陵县 Pagode des Qianming-Tempels (Kreis Yanling)
Sizhou si ta 泗洲寺塔 6-625 Tanghe xian 唐河县 Pagode des Sizhou-Tempels (Kreis Tanghe)
Weishi Xingguo sita 尉氏兴国寺塔 6-626 Weishi xian 尉氏县 Pagode des Xingguo-Tempels von Weishi (Kreis Weishi)
Liang Cheng guli 两程故里 6-627 Song xian 嵩县 Heimatort der beiden Cheng (Cheng Yi und Cheng Hao) (Kreis Song)
Shangshui shousheng si ta 商水寿圣寺塔 6-628 Shangshui xian 商水县 Pagode des Shousheng-Tempels im Kreis Shangshui
Echeng shi 鄂城寺 6-629 Nanyang shi 南阳市 Echeng-Tempel (Nanyang)
Chaizhuang yanqing si ta 柴庄延庆寺塔 6-630 Jiyuan shi 济源市 Pagode des Yanqing-Tempels in Chaozhuang (Jiyuan)
Shengguo si ta 胜果寺塔 6-631 Xiuwu xian 修武县 Pagode des Shengguo-Tempels (Kreis Xiuwu)
Baoyan si ta 宝严寺塔 6-632 Xiping xian 西平县 Pagode des Baoyan-Tempels (Kreis Xiping)
Chongfa si ta 崇法寺塔 6-633 Yongcheng shi 永城市 Pagode des Chongfa-Tempels (Yongcheng)
Jia xian wenmiao 郏县文庙 6-634 Jia xian 郏县 Konfuzianischer Tempel des Kreises Jia
Baijia yan si ta 百家岩寺塔 6-635 Xiuwu xian 修武县 Pagode des Baijia-Tempels (Kreis Xiuwu)
Qinyang Beida si 沁阳北大寺 6-636 Qinyang shi 沁阳市 Beida-Moschee von Qinyang
Ye xian xianya 叶县县衙 6-637 Ye xian 叶县 Regierungssitz des Kreises Ye
Luoyang Zhou gong miao 洛阳周公庙 6-638 Luoyang shi 洛阳市 Herzog-von-Zhou-Tempel in Luoyang
Guanlin 关林 6-639 Luoyang shi 洛阳市 Guanlin-Tempel (Luoyang) (Guan Yu) Guanlin.JPG
Baiyun si 白云寺 6-640 Huixian shi 辉县市 Baiyun-Tempel (Huixian)
Xinzheng Xuanyuan miao 新郑轩辕庙 6-641 Xinzheng shi 新郑市 Xuanyuan-Tempel in Xinzheng
Qianfo ge 千佛阁 6-642 Wuzhi xian 武陟县 Pavillon der Tausend Buddhas (Kreis Wuzhi)
Yangtai gong 阳台宫 6-643 Jiyuan shi 济源市 Yangtai-Palast (Jiyuan)
Xuchang Wenfeng ta 许昌文峰塔 6-644 Xuchang shi 许昌市 Wenfeng-Pagode in Xuchang
Wangjing lou 望京楼 6-645 Weihui shi 卫辉市 Wangjinglou (Weihui)
Cangfang xiangyan si 仓房香严寺 6-646 Xichuan xian 淅川县 Xiangyan-Tempel in Cangfang (Kreis Xichuan)
Wuying ta 悟颖塔 6-647 Runan xian 汝南县 Wuying-Pagode (Kreis Runan)
Fusheng si ta 福胜寺塔 6-648 Dengzhou shi 邓州市 Pagode des Fusheng-Tempels (Dengzhou)
Henan fu wenmiao 河南府文庙 6-649 Luoyang shi 洛阳市 Konfuzianischer Tempel des Regierungssitzes von Henan (Luoyang)
Zushi miao 祖师庙 6-650 Luoyang shi 洛阳市 Zushi-Tempel (Luoyang)
Luoyang Shan Shaan huiguan 洛阳山陕会馆 6-651 Luoyang shi 洛阳市 Shanxi-Shaanxi-Gildenhalle (Luoyang) (Ming-Dynastie)
Ruzhou wenmiao 汝州文庙 6-652 Ruzhou shi 汝州市 Konfuzianischer Tempel von Ruzhou
Zhuxian zhen qingzhensi 朱仙镇清真寺 6-653 Kaifeng shi 开封县 Moschee in der Großgemeinde Zhuxian (Kaifeng)
Kaifeng Dongda si 开封东大寺 6-654 Kaifeng shi 开封县 Dongda-Moschee in Kaifeng Kaifeng east mosque.jpg
Cheng Yuanguang zu ci 陈元光祖祠 6-655 Gushi xian 固始县 Ahnentempel von Cheng Yuanguang (Kreis Gushi)
Taikang wenmiao 太康文庙 6-656 Taikang xian 太康县 Konfuzianischer Tempel in Taikang
Qingtian He moya 青天河摩崖 6-835 Bo'ai xian 博爱县 Qingtian-He-Steinschnitzereien (Südliche und Nördliche Dynastien bis Tang-Dynastie)(Kreis Bo’ai)
Ximing si zaoxiang bei 西明寺造像碑 6-836 Xinxiang xian 新乡县 Südliche und Nördliche Dynastien (Kreis Xinxiang)
Shengxian taizi bei 升仙太子碑 6-837 Yanshi shi 偃师市 Shengxian-taizi-Tafel (Yanshi)
Chongtang guan zaoxiang 崇唐观造像 6-838 Dengfeng shi 登封市 Steinskulpturen des Chongtang-Tempels (Dengfeng)
Yuan Cishan bei 元次山碑 6-839 Lushan xian 鲁山县 Yuan-Cishan-Tafel (Yuan Jie) (Kreis Lushan)
Yunmengshan moya 云梦山摩崖 6-840 Qi xian 淇县 Yunmengshan-Steinschnitzereien (Song-Dynastie bis Zeit der Republik) (Kreis Qi)
Bi'an si bei 彼岸寺碑 6-841 Luohe shi 漯河市 Bi'an-Tempel-Steintafel (Song-Dynastie) (Luohe)
Liubei si bei 刘碑寺碑 6-842 Dengfeng shi 登封市 Stelen des Liubei-Tempels (Dengfeng) (Südliche und Nördliche Dynastien)
Tangwu gong bei 唐兀公碑 6-843 Puyang xian 濮阳县 Tangwu-Steinstele (1356) (Kreis Puyang)
Deng Yingchao zuju 邓颖超祖居 6-982 Guangshan xian 光山县 Familiensitz von Deng Yingchao (Kreis Guangshan)
Liu Qingxia guju 刘青霞故居 6-983 Kaifeng shi 开封市 Ehemaliger Wohnsitz von Liu Qingxia (Kaifeng)
Henan liuxue Ou-Mei yubei xuexiao jiuzhi 河南留学欧美预备学校旧址 6-984 Kaifeng shi 开封市 Ehemalige Vorbereitungsschule für das Auslandsstudium in Europa und Amerika der Provinz Henan (Henan-Universität) (gegr. 1912) (Kaifeng)
Lütan xuexiao jiuzhi 吕潭学校旧址 6-985 Fugou xian 扶沟县 Lütan-Schule (Kreis Fugou) (Ji-Hongchang-Schule)
Zhongguo gong-nong hongjun di-ershiwu jun silingbu jiuzhi 中国工农红军第二十五军司令部旧址 6-986 Xin xian 新县 Hauptquartier der 25. Armee der Chinesischen Roten Armee der Arbeiter und Bauern (1933) (Kreis Xin)
Balujun Luoyang banshichu jiuzhi 八路军洛阳办事处旧址 6-987 Luoyang shi 洛阳市 Ehemaliges Büro der Achten Marscharmee in Luoyang
Ji-Lu-Yu bianqu geming genjudi 冀鲁豫边区革命根据地旧址 6-988 Fan xian 范县 Stätte des Revolutionären Stützpunktgebiet im Hebei-Shandong-Henan-Grenzgebiet (Kreis Fan (Puyang))
Cuoya shan weixing renmin gongshe jiuzhi 嵖岈山卫星人民公社旧址 6-989 Suiping xian 遂平县 Ehemalige Satelliten-Volkskommune im Cuoya-Gebirge (1958–1983, eine der ersten chinesischen Volkskommunen) (Kreis Suiping)
Hongqi qu 红旗渠 6-990 Linzhou shi 林州市 Hongqi-Kanal (Rote-Fahne-Kanal) (Linzhou)
Zhengzhou erqi bagong jinianta he jiniantang 郑州二七罢工纪念塔和纪念堂 6-991 Zhengzhou shi 郑州市 Monument und Gedächtnishalle für den Streik vom 7. Februar (1923) der Eisenbahner der Peking-Hankou-Eisenbahn in Zhengzhou 二七纪念塔.JPG