Denkmäler der Volksrepublik China (Shanxi)

Wikimedia-Liste

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Shanxi (Abk. Jin), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Pingxingguan zhanyi yizhi 平型关战役遗址 1-25 Lingqiu xian 灵丘县 Stätte der Schlacht von Pingxingguan (1937) (Kreis Lingqiu) Pingxingguan 2007 10 05 3.jpg
Balujun zongsilingbu jiuzhi 八路军总司令部旧址 1-26 Wuxiang xian 武乡县 Stätten der Hauptquartiere der Achten Marscharmee (1937) (Kreis Wuxiang)
Yungang shiku 云冈石窟 1-34 Datong shi 大同市 Yungang-Grotten (Datong) Yungangshiku.JPG
Fogong si Shijia ta 佛宫寺释迦塔 (Yingxian muta 应县木塔) 1-71 Ying xian 应县 Sakyamuni-Pagode des Buddhapalast-Tempels (Holzpagode) (Kreis Ying) Wooden Pagoda Shanxi.jpg
Nanchan si dadian 南禅寺大殿 1-79 Wutai xian 五台县 Haupthalle des Nanchan-Tempels (Kreis Wutai)
Foguang si 佛光寺 1-80 Wutai xian 五台县 Foguang-Tempel (Kreis Wutai) Foguang Temple 4.JPG
Jinci 晋祠 1-85 Taiyuan shi 太原市 Tempel Jinci (Taiyuan) Jin Temple entrance.JPG
Shanhua Si 善化寺 1-88 Datong Shi 大同市 Shanhua-Tempel (Datong) Shanhua Temple 1.jpg
Huayan Si 华严寺 1-91 Datong Shi 大同市 Huayan-Tempel (Datong) Bhagavan Hall.jpg
Yongle Gong 永乐宫 1-93 Ruicheng Xian 芮城县 Yongle Gong (daoistischer Tempel aus der Yuan-Dynastie) (Kreis Ruicheng)
Guangsheng Si 广胜寺 1-96 Hongdong Xian 洪洞县 Guangsheng-Tempel (Kreis Hongdong)
Dingcun yizhi 丁村遗址 1-137 Xiangfen xian 襄汾县 Dingcun-Stätte (Dingcun-Mensch) (Kreis Xiangfen)
Houma Jinguo yizhi 侯马晋国遗址 1-146 Houma shi 侯马市 Hauptstadt des alten Staates Jin in Houma (siehe auch Bündnisinschriften auf Stein- und Jadeplättchen aus Houma)
Baiqiu'en mofan bingshi jiuzhi 白求恩模范病室旧址 2-7 Wutai xian 五台县 Altes Bethune-Modell-Krankenhaus (Bethune Model Hospital) (Kreis Wutai)
Yanshan si 岩山寺 2-23 Fanshi xian 繁峙县 Yanshan-Tempel (Kreis Fanshi)
Wutai Shan gu jianzhu qun 五台山古建筑群 2-26 Wutai Xian 五台县 Alte Architektur im Wutai Shan (Gebirge) (Kreis Wutai) Wutai Shan temple grounds.jpg
Xuankong Si 悬空寺 2-30 Hunyuan Xian 浑源县 Hängendes Kloster (Xuankong-Tempel) (Kreis Hunyuan) Hanging Monastery Shanxi.jpg
Pingyao chengqiang 平遥城墙 3-60 Pingyao Xian 平遥县 Stadtmauer von Pingyao (Kreis Pingyao) PingYaoCityWall.jpg
Dingcun mingzhai 丁村民宅 3-87 Xiangfen Xian 襄汾县 Bürgerhäuser von Dingcun (Ming- und Qing-Dynastie) (Kreis Xiangfen)
Faxing si 法兴寺 3-106 Zhangzi xian 长子县 Faxing-Tempel (Kreis Zhangzi)
Tiantai an 天台庵 3-107 Pingshun xian 平顺县 Tiantai-Tempel (Kreis Pingshun)
Qinglian si 青莲寺 3-110 Zezhou xian 泽州县 Qinglian-Tempel (Kreis Zezhou)
Zhenguo si 镇国寺 3-111 Pingyao xian 平遥县 Zhenguo-Tempel (Kreis Pingyao) Zhenguo Temple1.jpg
Dayun yuan 大云院 3-112 Pingshun xian 平顺县 Dayun-Halle (Dayun-Tempel, Kreis Pingshun)
Yuhuang miao 玉皇庙 3-113 Zezhou xian 泽州县 Jadekaiser-Tempel (Kreis Zezhou)
Chongfu si 崇福寺 3-117 Shuozhou shi 朔州市 Chongfu-Tempel (Shuozhou)
Shuanglin si 双林寺 3-120 Pingyao xian 平遥县 Shuanglin-Tempel (Kreis Pingyao) Pingyao-shuanglin-si-c01.jpg
Wanrong Dongyue miao 万荣东岳庙 3-129 Wanrong xian 万荣县 Dongyue-Tempel in Wanrong
Xiezhou Guandi miao 解州关帝庙 3-130 Yuncheng shi 运城市 Guandi-Tempel von Xiezhou (Yuncheng) 關帝廟.JPG
Xihoudu yizhi 西侯度遗址 3-182 Ruicheng xian 芮城县 Xihoudu-Stätte (Xihoudu-Kultur, Paläolithikum) (Kreis Ruicheng)
Taosi yizhi 陶寺遗址 3-192 Xiangfen xian 襄汾县 Taosi-Stätte (neolithische Stätte der Longshan-Kultur) (Kreis Xiangfen)
Yuwangcheng yizhi 禹王城遗址 3-205 Xia xian 夏县 Yuwangcheng-Stätte (Kreis Xia) (Östliche Zhou-Dynastie bis Han-Dynastie)
Pingcheng yizhi 平城遗址 3-215 Datong shi 大同市 Pingcheng-Stätte (Datong)
Guangwu Han muqun 广武汉墓群 3-236 Shanyin xian 山阴县 Han-Gräber von Guangwu (Kreis Shanyin)
Sima Guang mu 司马光墓 3-246 Xia xian 夏县 Grab von Sima Guang (Kreis Xia)
Xujiayao-Houjiayao yizhi 许家窑—侯家窑遗址 4-2 Yanggao xian 阳高县 Stätten von Xujiayao und Houjiayao (Kreis Yanggao)
Xiyincun yizhi 西阴村遗址 4-5 Xia xian 夏县 Xiyincun-Stätte (Neolithikum) (Kreis Xia)
Jingjie yizhi 旌介遗址 4-24 Lingshi xian 灵石县 Jingjie-Stätte (Kreis Lingshi)
Qucun-Tianma yizhi 曲村—天马遗址 4-26 Quwo xian 曲沃县 Tianma-Qucun-Stätte (Kreis Quwo) (Westliche Zhou-Dynastie, Hauptstadt des alten Staates Jin)
Longmen si 龙门寺 4-92 Pingshun xian 平顺县 Longmen-Tempel (Kreis Pingshun)
Jincheng Erxian miao 晋城二仙庙 4-97 Zezhou xian 泽州县 Erxian-Tempel von Jincheng (Kreis Zezhou) (Nördliche Song-Dynastie)
Chongqing si 崇庆寺 4-98 Zhangzi xian 长子县 Chongqing-Tempel (Kreis Zhangzi)
Guanwang miao 关王庙 4-99 Yangquan shi 阳泉市 Guanwang-Tempel (Tempel des Kriegsgottes Guan Yu) (Yangquan)
Zetian miao 则天庙 4-100 Wenshui xian 文水县 Zetian-Tempel (Kreis Wenshui)
Nan, Bei Jixiang si 南、北吉祥寺 4-101 Lingchuan xian 陵川县 Südlicher und Nördlicher Jixiang-Tempel (Kreis Lingchuan)
Ji shi minju 姬氏民居 4-115 Gaoping shi 高平市 Anwesen der Familie Ji (Gaoping)
Niuwang miao xitai 牛王庙戏台 4-116 Linfen shi 临汾市 Niuwang-Tempel-Bühne (Linfen)
Jiangzhou datang 绛州大堂 4-117 Xinjiang xian 新绛县 Jiangzhou-Halle (Xinjiang)
Yuci chenghuangmiao 榆次城隍庙 4-118 Jinzhong shi 晋中市 Stadtgott-Tempel von Yuci (Jinzhong)
Huozhou zhoushu datang 霍州州署大堂 4-119 Huozhou shi 霍州市 Große Halle der Präfektur in Huozhou (Huozhou)
Qianfo an 千佛庵 4-134 Xi xian 隰县 Qianfo an (Kreis Xi)
Wanrong Houtu miao 万荣后土庙 4-167 Wanrong xian 万荣县 Houtu-Tempel von Wanrong (Kreis Wanrong)
Xianshen lou 祆神楼 4-168 Jiexiu shi 介休市 Zoroastrischer Tempel (Jiexiu)
Longshan shiku 龙山石窟 4-192 Taiyuan shi 太原市 Longshan-Grotten (Taiyuan)
Jin-Sui bianqu zhengfu ji junqu silingbu jiuzhi 晋绥边区政府及军区司令部旧址 4-241 Xing xian 兴县 Stätte des Regierungssitzes der Shanxi-Suiyuan-Grenzregion und des Hauptquartiers des Militärgebiets (Kreis Xing)
Balujun qianfang zongbu jiuzhi 八路军前方总部旧址 4-243 Zuoquan xian 左权县 Stätte des Hauptquartiers der Achten Marscharmee (Kreis Zuoquan)
Shizitan yizhi 柿子滩遗址 5-8 Ji xian 吉县 Shizitan-Stätte (Kreis Ji)
Dongxiafeng yizhi 东下冯遗址 5-9 Xia xian 夏县 Dongxiafeng-Stätte (Fundort der Bronzezeit) (Kreis Xia)
Jinyang gucheng yizhi 晋阳古城遗址 5-10 Taiyuan shi 太原市 Stätte der alten Stadt Jinyang (Taiyuan)
Pujindu yu Puzhou gucheng yizhi 蒲津渡与蒲州故城遗址 5-11 Yongji shi 永济市 Alte befestigte Städte Pujindu und Puzhou (Yongji)
Quhui si shixiang zhuan 曲回寺石像冢 5-12 Lingqiu xian 灵丘县 Grab mit der Stein-Buddha-Gruppe des Quhui-Tempels (Tang-Dynastie) (Kreis Lingqiu)
Mamaozhuang muqun 马茂庄墓群 5-151 Lüliang shi 吕梁市 Mamaozhuang-Gräber (Östliche Han-Dynastie) (Lüliang)
Fangshan Yongguling 方山永固陵 5-152 Datong shi 大同市 Fangshan-Yonggu-Mausoleum (Nördliche Wei-Dynastie) (Datong)
Macun zhuandiao mu 马村砖雕墓 5-153 Jishan xian 稷山县 Gräber mit den Ziegelschnitzereien von Macun (Kreis Jishan)
Wanrong Jiwang miao 万荣稷王庙 5-224 Wanrong xian 万荣县 Jiwang-Tempel von Wanrong (Kreis Wanrong)
Datong jiulong bi 大同九龙壁 5-225 Datong shi 大同市 Neun-Drachen-Wand von Datong (Datong) Datong jiulongbi.jpg
Guangji si Daxiong baodian 广济寺大雄宝殿 5-226 Wutai xian 五台县 Haupthalle des Guangji-Tempels (Kreis Wutai)
Jiexiu Houtu miao 介休后土庙 5-227 Jiexiu shi 介休市 Houtu-Tempel von Jiexiu (Jiexiu)
Zhengjue si 正觉寺 5-228 Changzhi xian 长治县 Zhengjue-Tempel (Kreis Changzhi)
Longyan si 龙岩寺 5-229 Lingchuan xian 陵川县 Longyan-Tempel (Kreis Lingchuan)
Jingzhuang Dayun si Daxiong baodian 荆庄大云寺大雄宝殿 5-230 Hunyuan xian 浑源县 Haupthalle des Dayun-Tempels im Dorf Jingzhuang (Kreis Hunyuan)
Dou dafu ci 窦大夫祠 5-231 Taiyuan shi 太原市 Ahnentempel des dafu Dou (Taiyuan)
Guanyin tang 观音堂 5-232 Changzhi shi 长治市 Guanyin-Halle (Changzhi)
Lu'an fu chenghuangmiao 潞安府城隍庙 5-233 Changzhi shi 长治市 Stadtgott-Tempel von Lu'an fu (Changzhi)
Ayuwang ta 阿育王塔 5-234 Dai xian 代县 Ayuwang-Pagode (Kreis Dai)
Bianjing lou 边靖楼 5-235 Dai xian 代县 Bianjinglou (Kreis Dai)
Chunhua si 淳化寺 5-236 Pingshun xian 平顺县 Chunhua-Tempel (Kreis Pingshun)
Minghui dashi ta 明惠大师塔 5-237 Pingshun xian 平顺县 Minghui-dashi-Pagode (Kreis Pingshun)
Jiutian Shengmu miao 九天圣母庙 5-238 Pingshun xian 平顺县 Jiutian Shengmu-Tempel (Kreis Pingshun)
Cixiang si 慈相寺 5-239 Pingyao xian 平遥县 Cixiang-Tempel (Kreis Pingyao)
Pingyao wenmiao 平遥文庙 5-240 Pingyao xian 平遥县 Konfuzianischer Tempel von Pingyao Hall of Great Acomplishement in the Confucious Temple of Pingyao.JPG
Xingdongyuan Dongyue miao 兴东垣东岳庙 5-241 Shilou xian 石楼县 Dongyue-Tempel in Xingdongyuan (Kreis Shilou)
Dabei yuan 大悲院 5-242 Quwo xian 曲沃县 Dabei-Tempel (Kreis Quwo)
Taifu Guan 太符观 5-243 Fenyang Shi 汾阳市 Daoistischer Taifu-Tempel (Fenyang)
Qin xian Dayun yuan 沁县大云院 5-244 Qin xian 沁县 Dayun-Tempel im Kreis Qin (Kreis Qin)
Jueshan si ta 觉山寺塔 5-245 Lingqiu xian 灵丘县 Pagode des Jueshan-Tempels (Kreis Lingqiu)
Zishou si 资寿寺 5-246 Lingshi xian 灵石县 Zishou-Tempel (Kreis Lingshi)
Qingliang si 清凉寺 5-247 Ruicheng xian 芮城县 Qingliang-Tempel (Kreis Ruicheng)
Guangrenwang miao 广仁王庙 5-248 Ruicheng xian 芮城县 Guangrenwang-Tempel (Tang-Dynastie) (Kreis Ruicheng)
Ruicheng Chenghuang miao 芮城城隍庙 5-249 Ruicheng xian 芮城县 Chenghuang-Tempel von Ruicheng
Fanzhou Chanshi ta 泛舟禅师塔 5-250 Yuncheng shi 运城市 Mönch-Fanzhou-Pagode (Yuncheng)
Hongfu si 洪福寺 5-251 Dingxiang xian 定襄县 Hongfu-Tempel (Kreis Dingxiang)
Hongji yuan 洪济院 5-252 Wuxiang xian 武乡县 Hongji-Tempel (Kreis Wuxiang)
Wuxiang xian Dayun si 武乡县大云寺 5-253 Wuxiang xian 武乡县 Dayun-Tempel im Kreis Wuxiang (Kreis Wuxiang)
Huixian guan 会仙观 5-254 Wuxiang xian 武乡县 Huixian-Tempel (Kreis Wuxiang)
Dawang miao 大王庙 5-255 Yu xian 盂县 Dawang-Tempel (Kreis Yu)
Linjin xian ya 临晋县衙 5-256 Linyi xian 临猗县 Kreisregierungsitz von Linjin (Kreis Linyi)
Xiangyan si 香严寺 5-257 Liulin xian 柳林县 Xiangyan-Tempel (Kreis Liulin)
Hongdong Yuhuang miao 洪洞玉皇庙 5-258 Hongdong xian 洪洞县 Jadekaiser-Tempel von Hongdong (Hongdong)
Hunyuan Yong'an si 浑源永安寺 5-259 Hunyuan xian 浑源县 Yong'an-Tempel von Hunyuan (Hunyuan)
Taiyin si 太阴寺 5-260 Jiang xian 绛县 Taiyin-Tempel (Kreis Jiang)
Sanzong miao 三嵕庙 5-261 Huguan xian 壶关县 Sanzong-Tempel (Kreis Huguan)
Qiaojia dayuan 乔家大院 5-262 Qi xian 祁县 Wohnhof der Familie Qiao (Qiao Zhiyong) (Kreis Qi) Qiao Family Compound.jpg
Zezhou Dai miao 泽州岱庙 5-263 Zezhou xian 泽州县 Dai-Tempel von Zezhou (Kreis Zezhou)
Anguo si 安国寺 5-264 Lüliang shi 吕梁市 Anguo-Tempel (Lüliang)
Xiaohuiling erxian miao 小会岭二仙庙 5-265 Lingchuan xian 陵川县 Xiaohuiling-Erxian-Tempel (Kreis Lingchuan)
Cui Fujun miao 崔府君庙 5-266 Lingchuan xian 陵川县 Cui-Fujun-Tempel (Cui Jue) (Kreis Lingchuan)
Xixi erxian miao 西溪二仙庙 5-267 Lingchuan xian 陵川县 Xixi-Erxian-Tempel (Kreis Lingchuan)
Chongming si 崇明寺 5-268 Gaoping shi 高平市 Chongming-Tempel (Gaoping)
Kaihua si 开化寺 5-269 Gaoping shi 高平市 Kaihua-Tempel (Gaoping)
Youxian si 游仙寺 5-270 Gaoping shi 高平市 Youxian-Tempel (Gaoping)
Dinglin si 定林寺 5-271 Gaoping shi 高平市 Dinglin-Tempel (Gaoping)
Fusheng si 福胜寺 5-272 Xinjiang xian 新绛县 Fusheng-Tempel (Kreis Xinjiang)
Jiyi miao 稷益庙 5-273 Xinjiang xian 新绛县 Jiyi-Tempel (Kreis Xinjiang)
Baishan Dongyue miao 柏山东岳庙 5-274 Pu xian 蒲县 Dongyue-Tempel auf dem Baishan (Kreis Pu)
Qinglong si 青龙寺 5-275 Jishan xian 稷山县 Qinglong-Tempel (Kreis Jishan)
Yuanqi si 原起寺 5-276 Lucheng shi 潞城市 Yuanqi-Tempel Lucheng)
Changcheng - Yanmenguan 长城—雁门关 5-442(7) Dai xian 代县 Große Mauer - Abschnitt Yanmenguan (aus der Zeit der Ming-Dynastie) (Kreis Dai)
Tianlongshan shiku 天龙山石窟 5-445 Taiyuan shi 太原市 Tianlongshan-Grotten (Taiyuan)
Tashuihe yizhi 塔水河遗址 6-21 Lingchuan xian 陵川县 Tashuihe-Stätte (Kreis Lingchuan) (Paläolithikum)
Shangguo chengzhi he Qiujiazhuang muqun 上郭城址和邱家庄墓群 6-22 Wenxi xian 闻喜县 Shangguo-Stätte und Qiujiazhuang-Gräber (Kreis Wenxi)
Nancun chengzhi 南村城址 6-23 Fangshan xian 方山县 Nancun-Stätte (Kreis Fangshan)
Huang He zhandao yizhi 黄河栈道遗址 6-24 Pinglu xian 平陆县 Felswand-Holzsteg am Gelben Fluss (Han-Dynastie) (Kreis Pinglu)
Huozhou yaozhi 霍州窑址 6-25 Huozhou shi 霍州市 Stätte des Huozhou-Brennofens (aus der Zeit der Song- und Mongolen-Dynastie)
Hongshan yaozhi 洪山窑址 6-26 Jiexiu shi 介休市 Hongshan-Brennofenstätte (Jiexiu)
Cuijiahe muqun 崔家河墓群 6-230 Xia xian 夏县 Cuijiahe-Gräber (Kreis Xia) (neolithische Gräber aus der Yangshao-Kultur)
Shaliangpo muqun 沙梁坡墓群 6-231 Tianzhen xian 天镇县 Shaliangpo-Gräber (Kreis Tianzhen) (Han-Dynastie)
Guchengbao muqun 古城堡墓群 6-232 Yanggao xian 阳高县 Friedhof der Festung von Gucheng (Han-Dynastie) (Kreis Yanggao)
Wangjiafeng muqun 王家峰墓群 6-233 Taiyuan shi 太原市 Wangjiafeng-Gräber (Nördliche Qi-Dynastie) (Taiyuan)
Shitie muqun 什贴墓群 6-234 Jinzhong shi 晋中市 Shitie-Gräber (Südliche und Nördliche Dynastien) (Jinzhong)
Li Yumei mu 栗毓美墓 6-235 Hunyuan xian 浑源县 Grab von Li Yumei (Kreis Hunyuan)
Laojun dong 老君洞 6-355 Fushan xian 浮山县 Laojun-Höhle (Kreis Fushan)
Guashan Tianning si 卦山天宁寺 6-356 Jiaocheng xian 交城县 Tianning-Tempel im Guashan (Kreis Jiaocheng)
Xiajiao Tang di miao 下交汤帝庙 6-357 Yangcheng xian 阳城县 König Tang-Tempel in Xiajiao (Kreis Yangcheng)
Jinguang si 普光寺 6-358 Shouyang xian 寿阳县 Jinguang-Tempel (Kreis Shouyang)
Jindong si 金洞寺 6-359 Xinzhou shi 忻州市 Jinding-Tempel (Xinzhou)
Anchan si 安禅寺 6-360 Taigu xian 太谷县 Anchan-Tempel (Kreis Taigu)
Wubian si 无边寺 6-361 Taigu xian 太谷县 Wubian-Tempel (Kreis Taigu)
Hutu miao 狐突庙 6-362 Qingxu xian 清徐县 Hutu-Tempel (Kreis Qingxu)
Beiyicheng Yuhuang miao 北义城玉皇庙 6-363 Zezhou xian 泽州县 Jadekaiser-Tempel von Beiyicheng (Kreis Zezhou)
Zhoucun Dongyue miao 周村东岳庙 6-364 Zezhou xian 泽州县 Dongyue-Tempel von Zhoucun (Kreis Zezhou)
Zhangbi gubao 张壁古堡 6-365 Jiexiu shi 介休市 Altes Fort des Dorfes Zhangbi (Jiexiu)
Fotou si 佛头寺 6-366 Pingshun xian 平顺县 Fotou-Tempel (Kreis Pingshun)
Xingfan si 兴梵寺 6-367 Qi xian 祁县 Xingfan-Tempel (Kreis Qi)
Dingxiang Guanwang miao 定襄关王庙 6-368 Dingxiang xian 定襄县 Guanwang-Tempel von Dingxiang (Kreis Dingxiang)
Miaodao si shuangta 妙道寺双塔 6-369 Linyi xian 临猗县 Doppelpagoden des Miaodao-Tempels (Song-Dynastie) (Kreis Linyi)
Chanfang sita 禅房寺塔 6-370 Datong shi 大同市 Pagode des Chanfang-Tempels (Datong)
Kaifu si 开福寺 6-371 Yangcheng xian 阳城县 Kaifu-Tempel (Kreis Yangcheng)
Baitai si 白台寺 6-372 Xinjiang xian 新绛县 Baitai-Tempel (Kreis Xinjiang)
Lingze wang miao 灵泽王庙 6-373 Xiangyuan xian 襄垣县 Lingze wang miao (Xiangyuan)
Xilimen Erxian miao 西李门二仙庙 6-374 Gaoping shi 高平市 Erxian-Tempel von Xilimen (Gaoping)
Runcheng Dongyue miao 润城东岳庙 6-375 Yangcheng xian 阳城县 Dongyue-Tempel von Runcheng (Kreis Yangcheng)
Yuquan Dongyue miao 玉泉东岳庙 6-376 Lingchuan xian 陵川县 Dongyue-Tempel von Yuquan (Kreis Lingchuan)
Shizhang Yuhuang miao 石掌玉皇庙 6-377 Lingchuan xian 陵川县 Jadekaiser-Tempel von Shizhang (Kreis Lingchuan)
Dongyi Longwang miao 东邑龙王庙 6-378 Lucheng shi 潞城市 Longwang-Tempel von Dongyi (Lucheng)
Xiangning Shousheng si 乡宁寿圣寺 6-379 Xiangning xian 乡宁县 Shousheng-Tempel von Xiangning (Kreis Xiangning)
Jingyin si 净因寺 6-380 Taiyuan shi 太原市 Jingyin-Tempel (Taiyuan)
Yanqing si 延庆寺 6-381 Wutai xian 五台县 Yanqing-Tempel (Kreis Wutai)
Zhongping Erxian gong 中坪二仙宫 6-382 Gaoping shi 高平市 Erxian-Tempel von Zhongping (Gaoping)
Sansheng si 三圣寺 6-383 Fanshi xian 繁峙县 Sansheng-Tempel (Kreis Fanshi)
Fencheng gu jianzhuqun 汾城古建筑群 6-384 Xiangfen xian 襄汾县 Alte Architektur von Fengcheng (Kreis Xiangfen)
Fuxiang si 福祥寺 6-385 Yushe xian 榆社县 Fuxiang-Tempel (Kreis Yushe)
Baiyu gong 白玉宫 6-386 Lingchuan xian 陵川县 Baiyugong (Kreis Lingchuan)
Erlang miao 二郞庙 6-387 Gaoping shi 高平市 Erlang-Tempel (Gaoping)
Zhensheng si 真圣寺 6-388 Taigu xian 太谷县 Zhensheng-Tempel (Kreis Taigu)
Qingyuan wenmiao 清源文庙 6-389 Qingxu xian 清徐县 Konfuzianischer Tempel von Qingyuan (Kreis Qingxu)
Nanshentou Erxian miao 南神头二仙庙 6-390 Lingchuan xian 陵川县 Nanshentou-Erxian-Tempel (Kreis Lingchuan)
Sirun Sanjiao tang 寺润三教堂 6-391 Lingchuan xian 陵川县 Sanjiaotang (Drei Lehren-Halle) von Sirun (Kreis Lingchuan)
Sansheng ruixian ta 三圣瑞现塔 6-392 Lingchuan xian 陵川县 (Kreis Lingchuan)
Huilong si 回龙寺 6-393 Pingshun xian 平顺县 Huilong-Tempel (Kreis Pingshun)
Puzhao si dadian 普照寺大殿 6-394 Qin xian 沁县 Haupthalle des Puzhao-Tempels (Kreis Qin)
Zhaoze wang miao 昭泽王庙 6-395 Xiangyuan xian 襄垣县 Zhaoze wang miao (Kreis Xiangyuan)
Tianwang si 天王寺 6-396 Zhangzi xian 长子县 Tianwang-Tempel (Kreis Zhangzi)
Bu'er si 不二寺 6-397 Yangqu xian 阳曲县 Bu'er-Tempel (Kreis Yangqu)
Jingtu si 净土寺 6-398 Ying xian 应县 Jingtu-Tempel (Kreis Ying)
Yiju si 义居寺 6-399 Lin xian 临县 Yiju-Tempel (Kreis Lin)
Shun di lingmiao 舜帝陵庙 6-400 Yuncheng shi 运城市 Grab und Tempel von Kaiser Shun (Yuncheng)
Chongsheng si 崇圣寺 6-401 Yushe xian 榆社县 Chongsheng-Tempel (Kreis Yushe)
Chong'an si 崇安寺 6-402 Lingchuan xian 陵川县 Chong'an-Tempel (Kreis Lingchuan)
Dongyang Houtu miao 东羊后土庙 6-403 Linfen shi 临汾市 Houtu-Tempel von Dongyang (Linfen)
Fujun miao 府君庙 6-404 Yu xian 盂县 Fujun-Tempel (Kreis Yu)
Potou Taishan miao 坡头泰山庙 6-405 Yu xian 盂县 Poutu-Taishan-Tempel (Kreis Yu)
Yiji shengmu miao 懿济圣母庙 6-406 Heshun xian 和顺县 Yiji-Shengmu-Tempel (Kreis Heshun)
Qingxu Guan 清虚观 6-407 Pingyao xian 平遥县 Daoistischer Qingxu-Tempel (Kreis Pingyao)
Fenyang Wuyue miao 汾阳五岳庙 6-408 Fenyang shi 汾阳市 Wuyue-Tempel von Fenyang (Fenyang)
Qingchu guan 清梦观 6-409 Gaoping shi 高平市 Qingchu-Tempel (Gaoping)
Dayang Tangdi miao 大阳汤帝庙 6-410 Zezhou xian 泽州县 Dayang-Tangdi-Tempel (Kreis Zezhou)
Huozhou Guanyin miao 霍州观音庙 6-411 Huozhou 霍州市 Guangyin-Tempel von Houzhou (Huozhou)
Huiluan si 回銮寺 6-412 Jiexiu shi 介休市 Huiluan-Tempel (Jiexiu)
Xia Yu shen ci 夏禹神祠 6-413 Pingshun xian 平顺县 Xia Yu-Tempel (Kreis Pingshun)
Jinzhuang wenmiao 金庄文庙 6-414 Pingyao xian 平遥县 Konfuzianischer Tempel von Jinzhuang- (Kreis Pingyao)
Qiaogoutou Yuhuang miao 乔沟头玉皇庙 6-415 Xinjiang xian 新绛县 Jadekaiser-Tempel von QIaogoutou (Kreis Xinjiang)
Changzhi Yuhuang guan 长治玉皇观 6-416 Changzhi xian 长治县 Jadekaiser-Tempel von Changzhi (Kreis Changzhi)
Sisheng gong 四圣宫 6-417 Yicheng xian 翼城县 Sishenggong (Kreis Yicheng)
Zhenze Erxian gong 真泽二仙宫 6-418 Huguan xian 壶关县 Zhenze-Erxian-Palast (Kreis Huguan)
Pujing si 普净寺 6-419 Xiangfen xian 襄汾县 Pujing-Tempel (Kreis Xiangfen)
Puci miao 晋祠庙 6-420 Lingshi xian 灵石县 Puci-Tempel (Kreis Lingshi)
Houji miao 后稷庙 6-421 Wenxi xian 闻喜县 Houji-Tempel (Yuan- bis Ming-Dynastie) (Kreis Wenxi)
Baofeng si 宝峰寺 6-422 Tunliu xian 屯留县 Baofeng-Tempel (Kreis Tunliu)
Futian si 福田寺 6-423 Shouyang xian 寿阳县 Futian-Tempel (Kreis Shouyang)
Wangqu Dongyue miao 王曲东岳庙 6-424 Linfen shi 临汾市 Dongyue-Tempel im Dorf Wangqu (Linfen)
Longxiang Guandi miao 龙香关帝庙 6-425 Xinjiang xian 新绛县 Guandi-Tempel von Longxiang (Kreis Xinjiang)
Jiexiu Dongyue miao 介休东岳庙 6-426 Jiexiu shi 介休市 Dongyue-Tempel in Jiexiu (Jiexiu)
Xinjiang Longxing si 新绛龙兴寺 6-427 Xinjiang xian 新绛县 Longxing-Tempel in Xinjiang (Kreis Xinjiang)
Xiangyuan wenmiao 襄垣文庙 6-428 Xiangyuan xian 襄垣县 Konfuzianischer Tempel von Xiangyuan (Kreis Xiangyuan)
Huanghua si 光化寺 6-429 Taigu xian 太谷县 Huanghua-Tempel (Kreis Taigu)
Jishan Jiwang miao 稷山稷王庙 6-430 Jishan xian 稷山县 Jiwang-Tempel von Jishan (Kreis Jishan)
Nanhan Dongyue miao 南撖东岳庙 6-431 Yicheng xian 翼城县 Dongyue-Tempel in Nanhan (Kreis Yicheng)
Guzhong miao 古中庙 6-432 Gaoping shi 高平市 Guzhong-Tempel (Gaoping)
Jingyun gong yuhuang dian 景云宫玉皇殿 6-433 Jiang xian 绛县 Jadekaiser-Halle des Jingyungong (Kreis Jiang)
Dayang Taishan miao 大洋泰山庙 6-434 Xia xian 夏县 (Kreis Xia)
Erlang miao beidian 二郎庙北殿 6-435 Yuanqu xian 垣曲县 Nordhalle des Erlang-Tempels (Kreis Yuanqu)
Niandui Yuhuang miao 埝堆玉皇庙 6-436 Yuanqu xian 垣曲县 Jadekaiser-Tempel von Niandui (Kreis Yuanqu)
Jieyang Chongjiao si 昔阳崇教寺 6-437 Jieyang xian 昔阳县 Chongjiao-Tempel von Jieyang (Kreis Jieyang)
Zuoquan wenmiao Dacheng dian 左权文庙大成殿 6-438 Zuoquan xian 左权县 Haupthalle des Konfuzianischen Tempels von Zuoquan (Yuan-Dynastie) (Kreis Zuoquan)
Zhaili Guandi miao xiandian 寨里关帝庙献殿 6-439 Yuncheng shi 运城市 Opferhalle des Guandi-Tempels von Zhaili (Yuncheng)
Guocun Taishan miao dadian 郭村泰山庙大殿 6-440 Yuncheng shi 运城市 Haupthalle des Taishan-Tempels von Guocun (Yuncheng)
Li ying hou miao 利应侯庙 6-441 Pingyao xian 平遥县 Liyinghou-Tempel (Kreis Pingyao)
Lingshi Houtu miao 灵石后土庙 6-442 Lingshi xian 灵石县 Houtu-Tempel von Lingshi (Kreis Lingshi)
Sanguan miao 三官庙 6-443 Xinjiang xian 新绛县 Sanguan-Tempel (Kreis Xinjiang)
Guduo Houtu miao 古垛后土庙 6-444 Hejin shi 河津市 Houtu-Tempel von Guduo (Hejin)
Qiaoze miao xitai 乔泽庙戏台 6-445 Yicheng xian 翼城县 (Kreis Yicheng)
Shanqing si 善庆寺 6-446 Lin xian 临县 Shanqing-Tempel (Kreis Lin)
Qikou gu jianzhuqun 碛口古建筑群 6-447 Lin xian 临县 Alte Architektur von Qikou (Kreis Lin)
Haihun si 海会寺 6-448 Yangcheng xian 阳城县 Haihun-Tempel (Kreis Yangcheng)
Yao ling 尧陵 6-449 Linfen shi 临汾市 Yao-Mausoleum (Linfen)
Shuishen tang 水神堂 6-450 Guangling xian 广灵县 Shuishen-Tempel (Kreis Guangling)
Liushi minju 柳氏民居 6-451 Qinshui xian 沁水县 Wohnhäuser der Familie Liu (Kreis Qinshui)
Xiangyu gubao 湘峪古堡 6-452 Qinshui xian 沁水县 Altes Fort Xiangyu (Kreis Qinshui)
Guobicun gu jianzhuqun 郭壁村古建筑群 6-453 Qinshui xian 沁水县 Alte Architektur des Dorfes Guobi (Kreis Qinshui)
Douzhuang gu jianzhuqun 窦庄古建筑群 6-454 Qinshui xian 沁水县 Alte Architektur des Dorfes Douzhuang (Ming- bis Qing-Dynastie) (Kreis Qinshui)
Pingyao Qingliang si 平遥清凉寺 6-455 Pingyao xian 平遥县 Qingliang-Tempel von Pingyao (Kreis Pingyao)
Wenfeng ta 文峰塔 6-456 Fenyang shi 汾阳市 Wenfeng-Pagode (Fenyang)
Dai xian wenmiao 代县文庙 6-457 Dai xian 代县 Konfuzianischer Tempel im Kreis Dai
Gongzhu si 公主寺 6-458 Fanshi xian 繁峙县 Gongzhu-Tempel (Kreis Fanshi)
Wangjia dayuan 王家大院 6-459 Lingshi xian 灵石县 Wohnanlage der Familie Wang (Kreis Lingshi Wang Family Mansion.JPG
Guoyucun gu jianzhuqun 郭峪村古建筑群 6-460 Yangcheng xian 阳城县 Alte Architektur des Dorfes Guoyu (Kreis Yangcheng)
Mengjiagou Longquan si 孟家沟龙泉寺 6-461 Shouyang xian 寿阳县 Longquan-Tempel im Dorf Mengjiagou (Kreis Shouyang)
Tianzhen guan 天贞观 6-462 Lüliang shi 吕梁市 Daoistischer Tianzhen-Tempel (Lüliang)
Caojia dayuan 曹家大院 6-463 Taigu xian 太谷县 Wohnhof der Familie Caojia (Kreis Taigu)
Jingxin si 净信寺 6-464 Taigu xian 太谷县 Jingxin-Tempel (Kreis Taigu)
Mingxiu si 明秀寺 6-465 Taiyuan shi 太原市 Mingxiu-Tempel (Taiyuan)
Duofu si 多福寺 6-466 Taiyuan shi 太原市 Duofu-Tempel (Taiyuan)
Yongzuo si 永祚寺 6-467 Taiyuan shi 太原市 Yongzuo-Tempel (Taiyuan) Pagodas of Taiyuan.jpg
Wanquan wenmiao 万泉文庙 6-468 Wanrong xian 万荣县 Konfuzianischer Tempel von Wanquan (Kreis Wanrong)
Dongfeng xitai 董封戏台 6-469 Jiang xian 绛县 Bühne von Dongfeng (Kreis Jiang)
Yunlin si 云林寺 6-470 Yanggao xian 阳高县 Yunlin-Tempel (Kreis Yanggao)
Dijicheng 砥洎城 6-471 Yangcheng xian 阳城县 Dijicheng (Kreis Yangcheng)
Ciyun si 慈云寺 6-472 Tianzhen xian 天镇县 Ciyun-Tempel (Kreis Tianzhen)
Guangwu cheng 广武城 6-473 Shanyin xian 山阴县 (Kreis Shanyin)
Lu'an fu ya 潞安府衙 6-474 Changzhi shi 长治市 Regierungssitz der Präfektur Lu'an (Changzhi)
Qujia dayuan 渠家大院 6-475 Qi xian 祁县 Hof der Familie Qiao (Kreis Qi)
Xinghuacun Fenjiu zuofang 杏花村汾酒作坊 6-476 Fenyang shi 汾阳市 Fenjiu-Spirituosenfabrik in Xinghuacun (Fenyang)
Mimi si 秘密寺 6-477 Fanshi xian 繁峙县 Mimi-Tempel (Kreis Fanshi)
Tiefo si 铁佛寺 6-478 Linfen shi 临汾市 Tiefo-Tempel (Linfen)
Changping Guandi miao 常平关帝庙 6-479 Yuncheng shi 运城市 Guangdi-Tempel von Changping (Yuncheng)
Zhongyang lou 中阳楼 6-480 Xiaoyi shi 孝义市 Zhongyanglou (Xiaoyi)
Shijiagou gu jianzhuqun 师家沟古建筑群 6-481 Fenxi xian 汾西县 Alte Architektur von Shijiagou (Kreis Fenxi)
Wahuang miao 娲皇庙 6-482 Huozhou shi 霍州市 Wahuang-Tempel (Huozhou)
Pingyao chenghuang miao 平遥城隍庙 6-483 Pingyao xian 平遥县 Stadtgott-Tempel von Pingyao (Kreis Pingyao)
Rishengchang jiuzhi 日昇昌旧址 6-484 Pingyao xian 平遥县 Rishengchang-Bank (Kreis Pingyao) RihShengChangBank.jpg
Taiheyan pailou 太和岩牌楼 6-485 Jiexiu shi 介休市 Taiheyan-Pailou (Jiexiu)
Jiexiu Wuyue miao 介休五岳庙 6-486 Jiexiu shi 介休市 Wuyue-Tempel von Jiexiu (Jiexiu)
Yangtou shan shiku 羊头山石窟 6-815 Gaoping shi 高平市 Yangtoushan-Grotten (Gaoping)
Biluo si 碧落寺 6-816 Zezhou xian 泽州县 Biluo-Tempel (Kreis Zezhou)
Jindeng si shiku 金灯寺石窟 6-817 Pingshun xian 平顺县 Grotten des Jindeng-Tempels (Kreis Pingshun)
Yu Xiangqian guju 徐向前故居 6-904 Wutai xian 五台县 Ehemaliger Wohnsitz von Yu Xiangqian (Kreis Wutai)
Datong meikuang wanrenkeng 大同煤矿万人坑 6-905 Datong shi 大同市 Massengrab im Kohlenbergwerk von Datong (Datong)
Xihetou didaozhan yizhi 西河头地道战遗址 6-906 Dingxiang xian 定襄县 Tunnelkriegsstätte von Xihetou (Kreis Dingxiang)
Shanxi shengli di-san zhongxue jiuzhi 山西省立第三中学旧址 6-907 Datong shi 大同市 Stätte der Dritten Mittelschule der Provinz Shanxi (Datong)
Huangyadong binggongchang jiuzhi 黄崖洞兵工厂旧址 6-908 Licheng xian 黎城县 Stätte der Waffenfabrik von Huangyadong (Kreis Licheng)

Siehe auchBearbeiten

WeblinksBearbeiten