Denkmäler der Volksrepublik China (Jiangsu)

Wikimedia-Liste

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Jiangsu (Abk. Su), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Taiping tianguo zhongwang fu 太平天国忠王府 1-3 Suzhou shi 苏州市 Residenz des Zhongwang-Königs des Himmlischen Reiches des ewigen Friedens (Taiping-Reich) (Suzhou) Zhongwangfu.jpg
Zhongshan ling 中山陵 1-19 Nanjing shi 南京市 Sun-Yat-sen-Mausoleum (1929) (Nanjing) BoaiFang and Jitang.jpg
Suzhou Yunyan si ta 苏州云岩寺塔 1-68 Suzhou shi 苏州市 Pagode des Yunyan-Tempels in Suzhou Pagoda Yunyan Ta.jpg
Zhuozheng yuan 拙政园 1-121 Suzhou shi 苏州市 "Garten des bescheidenen Beamten" (Suzhou) Humble Administrator's Garden1.jpg
Liuyuan 留园 1-124 Suzhou shi 苏州市 Garten des Verweilens (Liuyuan) (Suzhou) Liuyuan.jpg
Suzhou Wenmiao ji shike 苏州文庙及石刻 1-131 Suzhou shi 苏州市 Steininschriften im Wen-Tempel der Stadt Suzhou (Song-Dynastie) (Suzhou) 苏州文庙1.jpg
Baosheng si Luohan suxiang 保圣寺罗汉塑像 1-135 Suzhou shi 苏州市 Arhat-Statuen im Baosheng-Tempel (Suzhou) Arhat sculpture in Bao Sheng Temple, Luzhi, Suzhou.jpg
Ming Xiaoling 明孝陵 1-177 Nanjing shi 南京市 Ming-Xiaoling-Mausoleum (des Kaisers Hongwu der Ming-Dynastie, Nanjing) Stone Sifangcheng.jpg
Taiping tianguo tianwang fu yi zhi 太平天国天王府遗址 2-2 Nanjing shi 南京市 Ehemalige Residenz des Himmlischen Königs des Himmlischen Reiches des ewigen Friedens (Nanjing)(Taiping-Reich) HongXiuQuan TianWangFu Nanjing.jpg
Xuanmiao guan Sanqing dian 玄妙观三清殿 2-22 Suzhou shi 苏州市 Sanqing-Halle im daoistischen Xuanmiao-Tempel (Suzhou) San Qing Dian.jpg
Wangshi yuan 网师园 2-41 Suzhou shi 苏州市 Der Garten des Meisters der Netze (Suzhou) Wangshiyuan.jpg
Tangzi jie Taiping tianguo bihua 堂子街太平天国壁画 3-3 Nanjing shi 南京市 Fresken aus dem Himmlischen Reich des ewigen Friedens (Taiping-Reich) auf der Tangzi-Straße (Nanjing) Wall-paintings of the Taiping Heavenly Kingdom on Tangzi Street3.jpg
Zhou Enlai guju 周恩来故居 3-14 Huai’an shi 淮安市 Ehemaliger Wohnsitz von Zhou Enlai (Huai’an) Exhibition hall (birthplace and former residence of Zhou Enlai historical site, Huai'an, Jiangsu Province).jpg
Yuhuatai lieshi lingyuan 雨花台烈士陵园 3-26 Nanjing shi 南京市 Friedhof der Märtyrer von Yuhuatai (Nanjing) Yuhuatai.JPG
Kongwang Shan moya zaoxiang 孔望山摩崖造像 3-42 Lianyungang shi 连云港市 Felsskulpturen des Kongwang-Berges (Lianyungang)
Nanjing chengqiang 南京城墙 3-59 Nanjing shi 南京市 Stadtmauer von Nanjing Nanjing Ming wall.jpg
Jichang yuan 寄畅园 3-93 Wuxi shi 无锡市 Jichang-Garten (Wuxi) Jichang Royal Garden.jpg
Huanxiu shanzhuang 环秀山庄 3-94 Suzhou shi 苏州市 Huanxiu Shanzhuang (Suzhou) Mountain Villa with Embracing Beauty.jpg
He yuan 何园 3-97 Yangzhou shi 扬州市 He-Garten (Yangzhou) He Garden.jpg
Ge yuan 个园 3-98 Yangzhou shi 扬州市 Ge-Garten (Yangzhou) Bamb Garden in Yangzhou.JPG
Nantong bowuyuan 南通博物苑 3-99 Nantong shi 南通市 Garten des Nantong-Museums (Nantong) The South Building of Nantong Museum 01 2013-01.JPG
Qixia si shelita 栖霞寺舍利塔 3-143 Nanjing shi 南京市 Sarira-Stupa im Qixia-Tempel (Nanjing) Sarira Dagoba in Qixia Temple.jpg
Ruiguang ta 瑞光塔 3-147 Suzhou shi 苏州市 Ruiguang-Pagode (Suzhou) Pagoda Suzou.JPG
Jiangjunya yanhua 将军崖岩画 3-164 Lianyungang shi 连云港市 Jiangyunya-Felsbilder (Lianyungang)
Nanjing Nanchao lingmu shike 南京南朝陵墓石刻 3-167 Nanjing shi 南京市 Steinschnitzereien der Mausoleen der Südlichen Dynastien in Nanjing Xiao Xiu - NE turtle - P1070562.JPG
Danyang Nanchao lingmu shike 丹阳南朝陵墓石刻 3-168 Danyang shi 丹阳市 Steininschriften der Mausoleen der Südlichen Dynastien in Danyang
Jiaoshan beilin 焦山碑林 3-177 Zhenjiang shi 镇江市 Jiaoshan-Stelenwald (Zhenjiang)
Yancheng yizhi 淹城遗址 3-203 Changzhou shi 常州市 Yancheng-Stätte (Changzhou)
Nan Tang er ling 南唐二陵 3-245 Nanjing shi 南京市 Zwei Mausoleen des Südlichen Tang-Reiches (eines der Zehn Reiche aus der Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche; das Yongling-Mausoleum (König Li Bian) und das Shunling-Mausoleum (König Li Jing) (Nanjing)) Nantang06.jpg
Yangzhou cheng yizhi 扬州城遗址 4-52 Yangzhou shi 扬州市 Stätte der Stadt Yangzhou (Yangzhou) Yangzhou City wall.JPG
Dayishan shiguanmu 大伊山石棺墓 4-57 Guanyun xian 灌云县 Dayishan-Steinsarggräber (Lianyungang) (Kreis Guanyun)
Han Chu wang muqun 汉楚王墓群 4-63 Xuzhou shi 徐州市 Chu-Gräber aus der Westlichen Han-Dynastie (Xuzhou)
Ming zuling 明祖陵 4-73 Xuyi xian 盱眙县 Ming Zuling (Grab der Eltern und Großeltern des Gründers der Ming-Dynastie Zhu Yuanzhang (1328–1398, reg. 1368–1398) (Kreis Xuyi))
Luohan yuan shuangta ji Zhengdian yizhi 罗汉院双塔及正殿遗址 4-84 Suzhou shi 苏州市 Zwillingspagoden und Haupthalle des Arhat-Tempels (Suzhou) The Double Pagoda of the Luohan Court.jpg
Caiyi tang 綵衣堂 (彩衣堂) 4-137 Changshu shi 常熟市 Caiyitang (Weng Tonghe, Changshu)
Yuchengyi 盂城驿 4-170 Gaoyou shi 高邮市 Yucheng-Post (Ming-Dynastie, heute Postmuseum, Gaoyou)
Qu Qiubai guju 瞿秋白故居 4-202 Changzhou shi 常州市 Ehemaliger Wohnsitz von Qu Qiubai
Zhenjiang Yingguo lingshiguan jiuzhi 镇江英国领事馆旧址 4-216 Zhengjiang shi 镇江市 Ehemaliges britisches Konsulat in Zhenjiang (Zhenjiang)
Guoli Zijin shan tianwentai jiuzhi 国立紫金山天文台旧址 4-233 Nanjing shi 南京市 Purple-Mountain-Observatorium (Nanjing) Purple mountain.jpg
Zhongguo Hongchandang daibiaotuan banshichu jiuzhi 中国共产党代表团办事处旧址 4-247 Nanjing shi 南京市 Ehemaliges Büro der Delegation der Chinesischen Kommunistischen Partei (1946–1947) (Meiyuan xincun 梅园新村) (Nanjing) No30 MeiyuanXincun Nanjing 1.jpg
Longqiuzhuang yizhi 龙虬庄遗址 5-38 Gaoyou shi 高邮市 Longqiuzhuang-Stätte (Neolithikum) (Gaoyou)
Puhading mu 普哈丁墓 5-159 Yangzhou shi 扬州市 Puhading-Grab (Yangzhou) Yangzhou-Puhaddin-Tomb-3291.jpg
Boniguo wang mu 浡泥国王墓 5-160 Nanjing shi 南京市 Grab des Königs von Borneo (1408) (Nanjing) The Tomb of the King of Boni (Brunei) Nanjing.JPG
Xu Xiake guju ji Qingshan tang shike 徐霞客故居及晴山堂石刻 5-283 Jiangyin shi 江阴市 Ehemaliger Wohnsitz von Xu Xiake und Steinschnitzereien der Qingshantang (Jiangyin)
Tuisi yuan 退思园 5-284 Wujiang shi 吴江市 Tuisi-Garten (Wujiang) Tusi.JPG
Baodai qiao 宝带桥 5-285 Suzhou shi 苏州市 Baodai-Brücke (Suzhou) Preciousbeltbridge.jpg
Ouyuan 耦园 5-286 Suzhou shi 苏州市 Lotusgarten (Suzhou) Couple retreat garden.jpg
Longwang miao xinggong 龙王庙行宫 5-287 Suqian shi 宿迁市 Kaiserliche Residenz im Longwang-Tempel (Suqian)
Shuihui yuan 水绘园 5-288 Rugao shi 如皋市 Shuihui-Garten (Qing-Dynastie) (Rugao)
Guoshan bei 国山碑 5-446 Yixing shi 宜兴市 Guoshan-Steintafel (Yixing)
Qianfo ya shiku ji mingzheng jubei 千佛崖石窟及明征君碑 5-447 Nanjing shi 南京市 Grotten des Tausend-Buddha-Kliffs und Kursivschrift-Steintafel (Qi und Liang (Südliche Dynastien) bzw. Tang-Dynastie) (Nanjing) Qixiasi09.jpg
Xue Fucheng guju jianzhuqun 薛福成故居建筑群 5-484 Wuxi shi 无锡市 Architektur des ehemaligen Wohnsitzes von Xue Fucheng (Wuxi) Xue Fucheng Residence in Wuxi.jpg
Yuan Guomin zhengfu jiuzhi 原国民政府旧址 5-485 Nanjing shi 南京市 Ehemalige Stätte der Ersten Nationalregierung (Nanjing) Wumiao Kaoshiyuan.JPG
Nanjingren huashi didian 南京人化石地点 6-69 Nanjing shi 南京市 Stätte der Entdeckung der Fossilien des „Nanjing-Menschen“ (Huludong-Höhle) (Homo erectus, Paläolithikum) (Nanjing)
Tenghualuo yizhi 藤花落遗址 6-70 Lianyungang shi 连云港市 Tenghualuo-Stätte (Lianyungang)
Dadunzi yizhi 大墩子遗址 6-71 Pizhou shi 邳州市 Dadunzi-Stätte (Neolithikum) (Pizhou)
Huating yizhi 花厅遗址 6-72 Xinyi shi 新沂市 Huating-Stätte (Xinyi)
Sanxingcun yizhi 三星村遗址 6-73 Jintan shi 金坛市 Sanxingcun-Stätte (Jintan)
Luotuodun yizhi 骆驼墩遗址 6-74 Yixing shi 宜兴市 Luotuodun-Stätte (Yixing)
Qingdun yizhi 青墩遗址 6-75 Hai'an xian 海安县 Qingdun-Stätte (Neolithikum) (Kreis Hai’an)
Chuodun yizhi 绰墩遗址 6-76 Kunshan shi 昆山市 Chuodun-Stätte (Neolithikum) (Kunshan)
Tianmushan yizhi 天目山遗址 6-77 Jiangyan shi 姜堰市 Tianmushan-Stätte (Shang- und Zhou-Zeit) (Jiangyan)
Yixing yaozhi 宜兴窑址 6-78 Yixing shi 宜兴市 Stätte des Yixing-Brennofens (Yixing)
Zhongshan jianzhu yizhi 钟山建筑遗址 6-79 Nanjing shi 南京市 Architektur auf dem Zhongshan-Berg ("Glockenberg") (Zeit der Südlichen und Nördlichen Dynastien) (Nanjing)
Ming gugong yizhi 明故宫遗址 6-80 Nanjing shi 南京市 Ming-Kaiserpalast (Nanjing) Nanjing WuchaoGate1.jpg
Longjiang chuanchang yizhi 龙江船厂遗址 6-81 Nanjing shi 南京市 Stätte der Drachenfluss-Werft (Longjiang-Werft) (Nanjing) Nanjing Treasure Boat - P1070979.JPG
Hongshan muqun 鸿山墓群 6-246 Wuxi shi 无锡市 Hongshan-Gräber (Wuxi)
Xuzhou muqun 徐州墓群 6-247 Xuzhou shi 徐州市 Xuzhou-Gräber (Xuzhou)
Xiangshan Wangshi jiazu mudi 象山王氏家族墓地 6-248 Nanjing shi 南京市 Grabstätte der Familie Wang am Xiangshan-Berg (Nanjing)
Hongzehu dadi 洪泽湖大堤 6-506 Huai’an shi 淮安市 Hongzehu-Deich (Huai’an)
Taibo miao he mu 泰伯庙和墓 6-507 Wuxi shi 无锡市 Taibo-Tempel und -Grab (Wuxi)
Canglang ting 沧浪亭 6-508 Suzhou shi 苏州市 Canglang-Pavillon (Wuxi) Canglangting.jpg
Huishan zhen citang 惠山镇祠堂 6-509 Wuxi shi 无锡市 Huishanzhen-Ahnentempel (Stadtbezirk Huishan; Südliche und Nördliche Dynastien bis Zeit der Republik) (Wuxi) Hui Shan Ancient Town In Twilight.jpg
Nantong Tianning si 南通天宁寺 6-510 Nantong shi 南通市 Tianning-Tempel in Nantong (Nantong)
Chongjiao Xingfu sita 崇教兴福寺塔 6-511 Changshu shi 常熟市 Quadratische Pagode (Fangta) des Chongjiao-Xingfu-Tempels (Changshu)
Haiqing sita 海清寺塔 6-512 Lianyungang shi 连云港市 Pagode des Haiqing-Tempels (Lianyungang)
Zijin an luohan suxiang 紫金庵罗汉塑像 6-513 Suzhou shi 苏州市 Arhat-Skulpturen des Zijin-Tempels (Suzhou)
Bao'en sita 报恩寺塔 6-514 Suzhou shi 苏州市 Pagode des Bao'en-Tempels (Suzhou) SuzhouNorthTemplePagoda.jpg
Taicang shigong qiao 太仓石拱桥 6-515 Taicang shi 太仓市 Steinbogen-Brücken von Taicang (Taicang)
Panmen 盘门 6-516 Suzhou shi 苏州市 Pan-Tor (Suzhou) 20090926 Suzhou Pan Men 5888.jpg
Shizilin 狮子林 6-517 Suzhou shi 苏州市 Löwenwald-Garten (Suzhou) 20090905 Suzhou Lion Grove Garden 4515.jpg
Xuanyuan gong zhengdian 轩辕宫正殿 6-518 Suzhou shi 苏州市 Haupthalle des Xuanyuan-Tempels (Suzhou)
Jijian si shidian 寂鉴寺石殿 6-519 Suzhou shi 苏州市 Steinhalle des Jijian-Tempels (Suzhou) 苏州寂鉴寺石殿.JPG
Zhaoguan shita 昭关石塔 6-520 Zhenjiang shi 镇江市 Zhaoguan-Stupa (Zhenjiang) Zhao guan Tower 2011-10.JPG
Hubushan gu jianzhuqun 户部山古建筑群 6-521 Xuzhou shi 徐州市 Alte Architektur von Hubushan (Xuzhou)
Zhan yuan 瞻园 6-522 Nanjing shi 南京市 Zhan-Garten (Nanjing)
Taizhou Chenghuangmiao 泰州城隍庙 6-523 Taizhou shi 泰州市 Stadtgott-Tempel von Taizhou (Taizhou)
Donglin shuyuan 东林书院 6-524 Wuxi shi 无锡市 Donglin-Akademie (Wuxi)
Zhaosi tang 昭嗣堂 6-525 Wuxi shi 无锡市 Zhaositang (Ming-Dynastie, Wuxi)
Zhao Yongxian zhai 赵用贤宅 6-526 Changshu shi 常熟市 Residenz von Zhao Yongxian (Changshu)
Zhang Pu zhaidi 张溥宅第 6-527 Taicang shi 太仓市 Residenz von Zhang Pu (Taicang)
Dongshan minju 东山民居 6-528 Suzhou shi 苏州市 Dongshan-Häuser (Suzhou)
Yipu 艺圃 6-529 Suzhou shi 苏州市 Garten der Kultivierung (Yipu) (Suzhou) China - Suzhou - Garden of Cultivation - Boya tang.jpg
Quanjin guiguan 全晋会馆 6-530 Suzhou shi 苏州市 Shanxi-Gildenhalle (Qing-Dynastie) (Suzhou)
Huai’an fu ya 淮安府衙 6-531 Huai’an shi 淮安市 Alter Regierungssitz von Huai’an (Huai’an) 淮安府大堂.JPG
Shijian tang 师俭堂 6-532 Wujiang shi 吴江市 Shijiantang (Wujiang) 师俭堂.JPG
Lianhua qiao he Baita 莲花桥和白塔 6-533 Yangzhou shi 扬州市 Lotos-Brücke und Weiße Pagode (Yangzhou) The Five Pavilion bridge.jpg
Wu shi zhaisi 吴氏宅第 6-534 Yangzhou shi 扬州市 Residenz der Familie Wu (Wu Yinsun, Qing-Dynastie) (Yangzhou)
Yangzhou Daming si 扬州大明寺 6-535 Yangzhou shi 扬州市 Daming-Tempel in Yangzhou (Yangzhou) Daming temple.JPG
Xiaopangu 小盘谷 6-536 Yangzhou shi 扬州市 Xiaopangu-Garten (Yangzhou)
Gaoyou dangpu 高邮当铺 6-537 Gaoyou shi 高邮市 Pfandhaus von Gaoyou (Qing-Dynastie) (Gaoyou)
Gan Xi zhaidi 甘熙宅第 6-538 Nanjing shi 南京市 Gan Xi (Nanjing) GanJiaDaYuan02.JPG
Tianxia di-er quan tingyuan ji shike 天下第二泉庭院及石刻 6-821 Wuxi shi 无锡市 Hof und Steinschnitzereien der "zweiten Quelle unter dem Himmel" (Hui- bzw. Huishan-Quelle) (Wuxi) No 2 Spring In China.jpg
Yu Yue jiuju 俞樾旧居 6-928 Suzhou shi 苏州市 Ehemaliger Wohnsitz von Yu Yue (Suzhou) Suzhou Yu Yue Jiuju 2015.04.23 17-18-58.jpg
A Bing guju 阿炳故居 6-929 Wuxi shi 无锡市 Ehemaliger Wohnsitz von Hua Yanjun (Wuxi)
Zhongyang tiyuchang jiuzhi 中央体育场旧址 6-930 Nanjing shi 南京市 Zentralstadion (Nanjing)
Guomin dahui tang jiuzhi 国民大会堂旧址 6-931 Nanjing shi 南京市 Stätte des alten Gebäudes der Nationalversammlung (Nanjing) (Nanjing) Nanjing Great Hall of the People.jpg
Zhongyang daxue jiuzhi 中央大学旧址 6-932 Nanjing shi 南京市 Ehemalige Staatlichen Zentraluniversität (Zhongyang daxue) Auditorium of Southeast University in winter.jpg
Jinling daxue jiuzhi 金陵大学旧址 6-933 Nanjing shi 南京市 Ehemalige Jinling-Universität (Nanjing-Universität) (Nanjing) Nanjing uni overgrown.jpg
Jinling nüzi daxue jiuzhi 金陵女子大学旧址 6-934 Nanjing shi 南京市 Ehemalige Jinling-Frauen-Universität in Nanjing (Nanjing) NanjingNormalUniversity building1.jpg
Chunzai lou 春在楼 6-935 Suzhou shi 苏州市 Chunzailou (Suzhou)
Rong shi meiyuan 荣氏梅园 6-936 Wuxi shi 无锡市 Pflaumengarten der Familie Rong (Rong Desheng) (Wuxi) Meiyuan Wuxi China.jpg
Zhang Tailei jiuju 张太雷旧居 6-937 Changzhou shi 常州市 Ehemaliger Wohnsitz von Zhang Tailei (Changzhou)
Liu Yazi jiuju 柳亚子旧居 6-938 Wujiang shi 吴江市 Ehemaliger Wohnsitz von Liu Yazi (Wujiang)
Zhu Ziqing jiuju 朱自清旧居 6-939 Yangzhou shi 扬州市 Ehemaliger Wohnsitz von Zhu Ziqing (Yangzhou)
Qin Hua Rijun Nanjing datusha sinan tongbao congzangdi 侵华日军南京大屠杀死难同胞丛葬地 6-940 Nanjing shi 南京市 Massengräber von Opfern des Nanjing-Massakers der japanischen Besatzungstruppen (1937) (Jiangdongmen-Massengrab) (Nanjing) Sekihi02.jpg
Xinsijun chongjian junbu jiuzhi 新四军重建军部旧址 6-941 Yancheng shi 盐城市 Stätte des wiederaufgebauten Hauptquartier der Neuen Vierten Armee (Yancheng)
Su Wan bianqu zhengfu jiuzhi 苏皖边区政府旧址 6-942 Huai’an shi 淮安市 Ehemaliger Regierungssitz des Jiangsu-Anhui-Grenzgebietes (1945) (Huai’an)
Renmin haijun danshengdi 人民海军诞生地 6-943 Taizhou shi 泰州市 Gründungsort der chinesischen Marine (Baima miao, Taizhou)