Denkmäler der Volksrepublik China (Chongqing)

Wikimedia-Liste

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing (Abk. Yu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Balujun Chongqing banshichu jiuzhi 八路军重庆办事处旧址 1-28 Chongqing shi 重庆市 Dienststelle der 8. Marscharmee in Chongqing (von 1938 bis 1946 in den Ortschaften Hongyancun 红岩村 und Zengjiayan 曾家岩) (Chongqing) Chongqing Zengjiayan 50 hao 2014.04.21 10-48-10.jpg
Beishan moya zaoxiang 北山摩崖造像 1-45 Dazu xian 大足县 Felsskulpturen von Dazu (Beishan) (Kreis Dazu) Dazu.jpg
Baodingshan moya zaoxiang 宝顶山摩崖造像 1-46 Dazu xian 大足县 Felsskulpturen von Dazu (Baodingshan) (Kreis Dazu) Bao Ding Mountain grotto1.JPG
"Zhong-Mei hezuosuo" jizhongying jiuzhi “中美合作所”集中营旧址 3-163 Chongqing shi 重庆市 Stätte der Konzentrationslagers “Sino-Amerikanische Kooperation” (SACO-Gefängnisse der Chiang Kai-shek-Regierung in Zhazidong, Baigongguan u. a.) (Chongqing) ChongqingZhazidong.jpg
ChongqingBaigongguan.jpg
Baiheliang tike 白鹤梁题刻 3-172 Chongqing shi 重庆市 Inschriften von Baiheliang (Chongqing)
Longgupo yizhi 龙骨坡遗址 4-1 Wushan xian 巫山县 Longgupo-Höhle (Fossilien-Fundstätte, frühestes Pleistozän) (Kreis Wushan)
Diaoyu cheng yizhi 钓鱼城遗址 4-55 Hechuan shi 合川市 Diaoyu-Festung (Mongolen-Dynastie) (Hechuan) Fishingtown.jpg
Gaojiazhen yizhi 高家镇遗址 5-102 Fengdu xian 丰都县 Gaojiazhen-Stätte (Paläolithikum) (Kreis Fengdu)
Zhang Huan hou miao 张桓侯庙 5-380 Yunyang xian 云阳县 Zhang-Fei-Tempel (Zhang Fei miao 张飞庙) (Kreis Yunyang)
Shibaozhai 石宝寨 5-381 Zhong xian 忠县 Shibaozhai (Kreis Zhong) Shibaozhai leaning red pavilion and temple.jpg
Dingfang que – Wuming que 丁房阙—无铭阙 5-382 Zhong xian 忠县 Dingfang Que und Wuming Que (Han-Dynastie) (Kreis Zhong)
Guiyuan 桂园 5-506 Chongqing shi 重庆市 Residenz des Generals Zhang Zhizhong (Chongqing)
Zhao Shiyan guju 赵世炎故居 5-507 Youyang xian 酉阳县 Ehemaliger Wohnsitz von Zhao Shiyan (Kreis Youyang)
Baidi cheng 白帝城 6-692 Fengjie xian 奉节县 Baidicheng (Kreis Fengjie) Bai di cheng.jpg
Chongqing Hu Guang huiguan 重庆湖广会馆 6-693 Chongqing shi 重庆市 Haus der Hu-Guang-Provinz in Chongqing (Chongqing)
Tongnan Dafo si moya zaoxiang 潼南大佛寺摩崖造像 6-851 Tongnan xian 潼南县 Skulpturen im Großen-Buddha-Kloster von Tongnan (Kreis Tongnan)
Laitan Erfo si moya zaoxiang 涞滩二佛寺摩崖造像 6-852 Hechuan shi 合川市 Felsskulpturen im Erfo-Kloster von Laitan (Hechuan)
Yangshi minzhai 杨氏民宅 6-1034 Tongnan xian 潼南县 Residenz der Familie Yang (Kreis Tongnan)
Zhongguo xibu kexueyuan jiuzhi 中国西部科学院旧址 6-1035 Chongqing shi 重庆市 Ehemalige Stätte der Westchinesischen Wissenschaftsakademie (Chongqing)
Yucai xuexiao jiuzhi 育才学校旧址 6-1036 Hechuan shi 合川市 Ehemalige Stätte der Yucai-Schule (gegr. 1939 von Tao Xingzhi) (Hechuan)

Siehe auchBearbeiten