Denkmäler der Volksrepublik China (Hubei)

Wikimedia-Liste

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Hubei (Abk. E), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Wuchang qiyi junzhengfu jiuzhi 武昌起义军政府旧址 1-7 Wuhan shi 武汉市 Ehemaliger Sitz der Militärregierung während des Aufstandes von Wuchang (Xinhai-Revolution 1911) (Wuhan) WuchangUprising.jpg
Wudang Shan jindian 武当山金殿 1-94 Danjiangkou shi 丹江口市 Vergoldete Bronze-Halle im Wudang-Gebirge (Danjiangkou) Wudangshan pic 9.jpg
Chu Jinan gucheng 楚纪南故城 1-147 Jingzhou shi 荆州市 Stätte der Hauptstadt des Staates Chu in Jinancheng (Jingzhou)
Baqi huiyi huizhi 八七会议会址 2-5 Wuhan shi 武汉市 Stätte der Sitzung vom 7. August 1927 (unter dem Vorsitz von Qu Qiubai) (Wuhan) August 7 meeting building.jpg
Yuquan si ji tieta 玉泉寺及铁塔 2-17 Dangyang shi 当阳市 Yuquan-Tempel und seine Eiserne Pagode (Dangyang)
Zixiao Gong 紫霄宫 2-25 Danjiangkou shi 丹江口市 Zixiao-Tempel („Palast der purpurfarbigen Wolken“), im Wudang-Gebirge (Danjiangkou) Wudangshan pic 12.jpg
Tonglüshan gu tongkuang yizhi 铜绿山古铜矿遗址 2-51 Daye shi 大冶市 Stätte des antiken Kupferbergwerks Tonglüshan (Westliche Zhou-DynastieWestliche Han-Dynastie) (Daye)
Li Shizhen mu 李时珍墓 2-59 Qichun xian 蕲春县 Grab von Li Shizhen (Kreis Qichun) Qichun-LiShizhenBust.jpg
Beifa Tingsi qiao zhanyi yizhi 北伐汀泗桥战役遗址 3-23 Xianning shi 咸宁市 Stätte der Tingsiqiao-Schlacht während der Nordexpedition (Xianning)
Hong'an Qiliping geming jiuzhi 红安七里坪革命旧址 3-24 Hong'an xian 红安县 Revolutionäre Stätte von Qiliping in Hong’an (Kreis Hong’an)
Xiang E xi geming genjudi jiuzhi 湘鄂西革命根据地旧址 3-30 Honghu shi 洪湖市 Ehemaliger revolutionärer Stützpunkt der Hunan-West-Hubei-Basis (Honghu)
"Zhishi Xuanyue" paifang “治世玄岳”牌坊 3-101 Danjiangkou shi 丹江口市 „Zhi shi xuan yue“ Gedenkbogen (Danjiangkou)
Guangde si Duobao ta 广德寺多宝塔 3-156 Xiangfan shi 襄樊市 Duobao-Pagode des Guangde-Tempels (Xiangfan)
Yitingming moya shike 怡亭铭摩崖石刻 3-175 Ezhou shi 鄂州市 Steininschriften des Yiting-Pavillons (Tang-Dynastie) (Ezhou)
Qujialing yizhi 屈家岭遗址 3-194 Jingshan xian 京山县 Qujialing-Stätte (Kreis Jingshan) (Qujialing-Kultur, spätes Neolithikum)
Panlongcheng yizhi 盘龙城遗址 3-199 Wuhan shi 武汉市 Panlongcheng-Stätte (shangzeitliche Stadt) (Wuhan)
Baling shan gu muqun 八岭山古墓群 3-230 Jingzhou shi 荆州市 Alte Gräber am Baling Shan (Jingzhou)
Leigudun gumuqun 擂鼓墩古墓群 3-231 Suizhou shi 随州市 Gräbergruppe von Leigudun (Grab des Markgrafen Yi von Zeng u. a.) (Suizhou) Wuhanbells.jpg
Ming Xianling 明显陵 3-253 Zhongxiang shi 钟祥市 Xianling-Mausoleum (Ming-Dynastie) (Zhongxiang)
Li Zicheng mu 李自成墓 3-255 Tongshan xian 通山县 Grab von Li Zicheng (Kreis Tongshan)
Jigong shan yizhi 鸡公山遗址 4-3 Jingzhou shi 荆州市 Jigongshan-Stätte (Jingzhou)
Shijiahe yizhi 石家河遗址 4-15 Tianmen shi 天门市 Shijiahe-Stätte (Tianmen)
Diaolongbei yuzhi 雕龙碑遗址 4-16 Zaoyang shi 枣阳市 Diaolongbei-Stätte (Neolithikum) (Zaoyang)
Jishan Chu muqun 纪山楚墓群 4-60 Shayang xian 沙洋县 Chuzeitliche Gräber von Jishan (Kreis Shayang)
Nanyan gong 南岩宫 4-123 Danjiangkou shi 丹江口市 Nanyan-Palast (Danjiangkou)
Xiangyang “Gulongzhong” 襄阳“古隆中” 4-149 Xiangfan shi 襄樊市 „Altes Longzhong“ in Xiangyang (Xiangfan)
Jingzhou chengqiang 荆州城墙 4-150 Jingzhou shi 荆州市 Alte Stadtmauer von Jingzhou
Wuhan guomin zhengfu jiuzhi 武汉国民政府旧址 4-229 Wuhan shi 武汉市 Ehemaliger Sitz der Nationalregierung in Wuhan
Xinsijun wushi silingbu jiuzhi 新四军五师司令部旧址 4-245 Dawu xian 大悟县 Ehemaliges Hauptquartier der 5. Division der Neuen Vierten Armee (Kreis Dawu)
Xuetangliangzi yizhi 学堂梁子遗址 5-79 Yun xian 郧县 Xuetangliangzi-Stätte (Stadtbezirk Yunyang)
Guanmiaoshan yizhi 关庙山遗址 5-80 Zhijiang shi 枝江市 Guanmiaoshan-Stätte (der Daxi-Kultur) (Zhijiang)
Menbanwan yizhi 门板湾遗址 5-81 Yingcheng shi 应城市 Menbanwan-Stätte (Yingcheng)
Zoumaling yizhi 走马岭遗址 5-82 Shishou shi 石首市 Zoumaling-Stätte (Shishou)
Yinxiangcheng yizhi 阴湘城遗址 5-83 Jingzhou shi 荆州市 Yinxiangcheng-Stätte (Jingzhou)
Mopanshan yizhi 磨盘山遗址 5-84 Dangyang shi 当阳市 Mopanshan-Stätte (Dangyang)
Longwan yizhi 龙湾遗址 5-85 Qianjiang shi 潜江市 Longwan-Stätte (Qianjiang)
E wangcheng yizhi 鄂王城城址 5-86 Daye shi 大冶市 Stätte der Stadt des Königs von E (Östliche Zhou-Dynastie) (Daye)
Jijiahu chengzhi 季家湖城址 5-87 Dangyang shi 当阳市 Stätte der alten Stadt Jijiahu (Chu) (Dangyang)
Chu huangcheng chengzhi 楚皇城城址 5-88 Yicheng shi 宜城市 Stätte der herrschaftlichen Stadt von Chu (Yicheng)
Husi-Brennofen 5-89 Wuhan Husi-Brennofen-Stätten (Wuhan)
Yuxu gong yizhi 玉虚宫遗址 5-90 Danjiangkou shi 丹江口市 Yuxu-Palast (Danjiangkou)
Ming Chu wang mu 明楚王墓 5-175 Wuhan shi 武汉市 Ming Chu wang mu (Wuhan)
Sizu si ta 四祖寺塔 5-359 Huangmei xian 黄梅县 Pagode des Sizu-Tempels (Kreis Huangmei)
Dashuijing gu jianzhuqun 大水井古建筑群 5-360 Lichuan shi 利川市 Alte Architektur von Dashuijing (Lichuan)
Xiangyang chengqiang 襄阳城墙 5-361 Xiangfan shi 襄樊市 Stadtmauer von Xiangyang (Xiangfan)
Xiangyang wangfu lüyingbi 襄阳王府绿影壁 5-362 Xiangfan shi 襄樊市 Grüne Abschirmungswand im herrschaftlichen Sitz von Xiangyang (Xiangfan)
Longgang geming jiuzhi 龙港革命旧址 5-493 Yangxin xian 阳新县 Revolutionäre Stätte von Longgang (Kreis Yangxin) Xinwupu-Lenin-School-of-SE-Hubei-0033.jpg
Wuhan nongmin yundong jiangxisuo jiuzhi 武汉农民运动讲习所旧址 5-494 Wuhan shi 武汉市 Ausbildungsstätte der Wuhan-Bauernbewegung (Wuhan)
Dazhimen huochezhan 大智门火车站 5-495 Wuhan shi 武汉市 Dazhimen-Bahnhof (Wuhan) Wuhan 4.jpg
Jianghanguan dalou 江汉关大楼 5-496 Wuhan shi 武汉市 Jianghanguan-Zollgebäude (1862 eröffnet, Wuhan) China Wuhan Jianghanguan.jpg
Wuhan daxue zaoqi jianzhu 武汉大学早期建筑 5-497 Wuhan shi 武汉市 Frühe Gebäude der Wuhan-Universität (Wuhan) Wuhan 10.jpg
Zhan Tianyou guju 詹天佑故居 5-498 Wuhan shi 武汉市 Ehemaliger Wohnsitz von Jeme Tien Yow (Wuhan) Former Residence of Jeme Tien Yow (Wuhan, 2006).jpg
Jianshi zhiliren yizhi 建始直立人遗址 6-157 Jianshi xian 建始县 Fundstätte des Jianshi-Menschen (Kreis Jianshi)
Majiayuan yizhi 马家垸遗址 6-158 Shayang xian 沙洋县 jungsteinzeitliche-Stätte der Majiayuan-Kultur (Kreis Shayang)
Taojiahu yizhi 陶家湖遗址 6-159 Yingcheng shi 应城市 Taojiahu-Stätte (Yingcheng)
Jimingcheng yizhi 鸡鸣城遗址 6-160 Gong'an xian 公安县 Jimingcheng-Stätte (Kreis Gong’an)
Deng guo guzhi 邓国故址 6-161 Xiangfan shi 襄樊市 Stätte des alten Staates Deng (Xiangfan)
Shizhou chengzhi 施州城址 6-162 Enshi shi 恩施市 Stätte der Stadt Shizhou (Enshi)
Tangya tusi chengzhi 唐崖土司城址 6-163 Xianfeng xian 咸丰县 Tusi-Stätten von Tangya (Kreis Xianfeng)
Rongmei tusi yizhi 容美土司遗址 6-164 Hefeng xian 鹤峰县 Tusi-Stätten von Rongmei (Kreis Hefeng)
Qingshan muqun 青山墓群 6-268 Zhijiang shi 枝江市 Qingshan-Gräber (Zhou-Dynastie) (Zhijiang)
Jiuliandun muqun 九连墩墓群 6-269 Zaoyang shi 枣阳市 Jiuliandun-Gräber (Zaoyang)
Guanling 关陵 6-270 Dangyang shi 当阳市 Guanling (Dangyang)
Baizi ta 柏子塔 6-657 Macheng shi 麻城市 Baizi-Pagode (Macheng)
Wuzu si 五祖寺 6-658 Huangmei xian 黄梅县 Kloster des Fünften Patriarchen (Kreis Huangmei)
Ezhou Guanyin ge 鄂州观音阁 6-659 Ezhou 鄂州市 Ezhou Guanyin-Pavillon (Ezhou)
Yumuzhai 鱼木寨 6-660 Lichuan shi 利川市 Yumuzhai (Lichuan)
Jingzhou sanguan 荆州三观 6-661 Jingzhou shi 荆州市 Drei Tempel von Jingzhou (Jingzhou)
Jingzhou wanshou baota 荆州万寿宝塔 6-662 Jingzhou shi 荆州市 Wanshou-Pagode von Jingzhou (Jingzhou)
Huangling miao 黄陵庙 6-663 Yichang shi 宜昌市 Huangling-Tempel (Yichang) Sandouping-Huangling-Miao-4895.jpg
Cihe Cheng'en si 茨河承恩寺 6-664 Gucheng xian 谷城县 Cheng'en-Tempel in Cihe (Kreis Gucheng)
Zhongxiang Wenfeng ta 钟祥文风塔 6-665 Zhongxiang shi 钟祥市 Wenfeng-Dagoba (Pagode) von Zhongxiang (Zhongxiang)
Wudang Shan jianzhuqun 武当山建筑群 6-666 Shiyan shi 十堰市 Architektur im Wudang Shan (Shiyan)
Fenghuang Shan gu jianzhuqun 凤凰山古建筑群 6-667 Zigui xian 秭归县 Traditionelle Architektur im Fenghuang Shan (Kreis Zigui)
Migong ci 米公祠 6-668 Xiangfan shi 襄樊市 Migong-Tempel (Mi Fu 米芾 (1051–1107)) (Xiangfan)
Doushan Wu shi ci 陡山吴氏祠 6-669 Hong'an xian 红安县 Halle der Familie Wu in Doushan (Kreis Hong’an)
Sanyoudong moya 三游洞摩崖 6-844 Yichang shi 宜昌市 Höhle der Drei Besucher (Yichang) Sanyoudong2.jpg
Xian Fosi shiku 仙佛寺石窟 6-845 Laifeng xian 来凤县 Xian (Unsterbliche)-und-Buddha-Höhlentempel (Kreis Laifeng)
Dongpo chibi 东坡赤壁 6-846 Huanggang shi 黄冈市 Dongpo Chibi (Rote Felswand) (Huanggang)
Cixiaogou “Caihuangmu” moya 慈孝沟“采皇木”摩崖 6-847 Zhuxi xian 竹溪县 Cixiaogou-Caihuangmu-Stätte mit den Felsschnitzereien (Kreis Zhuxi)
Li Xiannian guju 李先念故居 6-992 Hong'an xian 红安县 Ehemaliger Wohnsitz von Li Xiannian (Kreis Hong’an)
Dong Biwu guju 董必武故居 6-993 Hong'an xian 红安县 Ehemaliger Wohnsitz von Dong Biwu (Kreis Hong’an)
Hankou jindai jianzhuqun 汉口近代建筑群 6-994 Wuhan shi 武汉市 Neuzeitliche Architektur von Hankou (Wuhan) Hankou Jianghan Lu - CITIC Bank - P1050132.JPG
Yang Shoujing guju he mu 杨守敬故居和墓 6-995 Yidu shi 宜都市 Ehemaliger Wohnsitz und Grab von Yang Shoujing (Yidu)
Hanyeping meitie changkuang jiuzhi 汉冶萍煤铁厂矿旧址 6-996 Huangshi shi 黄石市 Ehemalige Eisen- und Kohle-Fabriken und Bergwerke von Hanyeping (Huangshi)
Hankou Zhonghua quanguo zonggonghui jiuzhi 汉口中华全国总工会旧址 6-997 Wuhan shi 武汉市 Alte Stätte der Allchinesischen Gewerkschaftsbundes in Hankou (Wuhan)
Daye bingbao jiuzhi 大冶兵暴旧址 6-998 Daye shi 大冶市 Stätte des Soldatenaufstandes von Daye (Okt. 1929) (Daye)
Hongsan juntuan geming jiuzhi 红三军团革命旧址 6-999 Daye shi 大冶市 Rote-Dritte-Armee-Revolution (1930) (Daye)
Wuliping geming jiuzhi 五里坪革命旧址 6-1000 Hefeng xian 鹤峰县 Revolutionäre Stätte von Wuliping (1929–1933) (Kreis Hefeng)
Zhongyuan junqu jiuzhi 中原军区旧址 6-1001 Dawu xian 大悟县 Stätte des Zhongyuan-Militärgebiets (Central Plains Military Region, CPMR) (Kreis Dawu)
Jingjiang fenhongzha 荆江分洪闸 6-1002 Gong'an xian 公安县 Jingjiang-Ableitungsschleuse (Kreis Gong’an)
Sanxian hangtian 066 hao daodan jidi jiuzhi 三线航天066导弹基地旧址 8-652 Yuan’an xian 远安县 Raketenbasis 066 der Dritten Front (Kreis Yuan’an)