Denkmäler der Volksrepublik China (Hubei)

Wikimedia-Liste
Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres sollte auf der Diskussionsseite angegeben sein. Bitte hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung.

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Hubei (Abk. E), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Wuchang qiyi junzhengfu jiuzhi 武昌起义军政府旧址 1-7 Wuhan shi 武汉市 Ehemaliger Sitz der Militärregierung während des Aufstandes von Wuchang (Xinhai-Revolution 1911) (Wuhan) WuchangUprising.jpg
Wudang Shan jindian 武当山金殿 1-94 Danjiangkou shi 丹江口市 Vergoldete Bronze-Halle im Wudang-Gebirge (Danjiangkou) Wudangshan pic 9.jpg
Chu Jinan gucheng 楚纪南故城 1-147 Jingzhou shi 荆州市 Stätte der Hauptstadt des Staates Chu in Jinancheng (Jingzhou)
Baqi huiyi huizhi 八七会议会址 2-5 Wuhan shi 武汉市 Stätte der Sitzung vom 7. August 1927 (unter dem Vorsitz von Qu Qiubai) (Wuhan) August 7 meeting building.jpg
Yuquan si ji tieta 玉泉寺及铁塔 2-17 Dangyang shi 当阳市 Yuquan-Tempel und seine Eiserne Pagode (Dangyang)
Zixiao Gong 紫霄宫 2-25 Danjiangkou shi 丹江口市 Zixiao-Tempel („Palast der purpurfarbigen Wolken“), im Wudang-Gebirge (Danjiangkou) Wudangshan pic 12.jpg
Tonglüshan gu tongkuang yizhi 铜绿山古铜矿遗址 2-51 Daye shi 大冶市 Stätte des antiken Kupferbergwerks Tonglüshan (Westliche Zhou-DynastieWestliche Han-Dynastie) (Daye)
Li Shizhen mu 李时珍墓 2-59 Qichun xian 蕲春县 Grab von Li Shizhen (Kreis Qichun) Qichun-LiShizhenBust.jpg
Beifa Tingsi qiao zhanyi yizhi 北伐汀泗桥战役遗址 3-23 Xianning shi 咸宁市 Stätte der Tingsiqiao-Schlacht während der Nordexpedition (Xianning)
Hong'an Qiliping geming jiuzhi 红安七里坪革命旧址 3-24 Hong'an xian 红安县 Revolutionäre Stätte von Qiliping in Hong’an (Kreis Hong’an)
Xiang E xi geming genjudi jiuzhi 湘鄂西革命根据地旧址 3-30 Honghu shi 洪湖市 Ehemaliger revolutionärer Stützpunkt der Hunan-West-Hubei-Basis (Honghu)
"Zhishi Xuanyue" paifang “治世玄岳”牌坊 3-101 Danjiangkou shi 丹江口市 „Zhi shi xuan yue“ Gedenkbogen (Danjiangkou)
Guangde si Duobao ta 广德寺多宝塔 3-156 Xiangfan shi 襄樊市 Duobao-Pagode des Guangde-Tempels (Xiangfan)
Yitingming moya shike 怡亭铭摩崖石刻 3-175 Ezhou shi 鄂州市 Steininschriften des Yiting-Pavillons (Tang-Dynastie) (Ezhou)
Qujialing yizhi 屈家岭遗址 3-194 Jingshan xian 京山县 Qujialing-Stätte (Kreis Jingshan) (Qujialing-Kultur, spätes Neolithikum)
Panlongcheng yizhi 盘龙城遗址 3-199 Wuhan shi 武汉市 Panlongcheng-Stätte (shangzeitliche Stadt) (Wuhan)
Baling shan gu muqun 八岭山古墓群 3-230 Jingzhou shi 荆州市 Alte Gräber am Baling Shan (Jingzhou)
Leigudun gumuqun 擂鼓墩古墓群 3-231 Suizhou shi 随州市 Gräbergruppe von Leigudun (Grab des Markgrafen Yi von Zeng u. a.) (Suizhou) Wuhanbells.jpg
Ming Xianling 明显陵 3-253 Zhongxiang shi 钟祥市 Xianling-Mausoleum (Ming-Dynastie) (Zhongxiang)
Li Zicheng mu 李自成墓 3-255 Tongshan xian 通山县 Grab von Li Zicheng (Kreis Tongshan)
Jigong shan yizhi 鸡公山遗址 4-3 Jingzhou shi 荆州市 Jigongshan-Stätte (Jingzhou)
Shijiahe yizhi 石家河遗址 4-15 Tianmen shi 天门市 Shijiahe-Stätte (Tianmen)
Diaolongbei yuzhi 雕龙碑遗址 4-16 Zaoyang shi 枣阳市 Diaolongbei-Stätte (Neolithikum) (Zaoyang)
Jishan Chu muqun 纪山楚墓群 4-60 Shayang xian 沙洋县 Chuzeitliche Gräber von Jishan (Kreis Shayang)
Nanyan gong 南岩宫 4-123 Danjiangkou shi 丹江口市 Nanyan-Palast (Danjiangkou)
Xiangyang “Gulongzhong” 襄阳“古隆中” 4-149 Xiangfan shi 襄樊市 „Altes Longzhong“ in Xiangyang (Xiangfan)
Jingzhou chengqiang 荆州城墙 4-150 Jingzhou shi 荆州市 Alte Stadtmauer von Jingzhou
Wuhan guomin zhengfu jiuzhi 武汉国民政府旧址 4-229 Wuhan shi 武汉市 Ehemaliger Sitz der Nationalregierung in Wuhan
Xinsijun wushi silingbu jiuzhi 新四军五师司令部旧址 4-245 Dawu xian 大悟县 Ehemaliges Hauptquartier der 5. Division der Neuen Vierten Armee (Kreis Dawu)
Xuetangliangzi yizhi 学堂梁子遗址 5-79 Yun xian 郧县 Xuetangliangzi-Stätte (Stadtbezirk Yunyang)
Guanmiaoshan yizhi 关庙山遗址 5-80 Zhijiang shi 枝江市 Guanmiaoshan-Stätte (der Daxi-Kultur) (Zhijiang)
Menbanwan yizhi 门板湾遗址 5-81 Yingcheng shi 应城市 Menbanwan-Stätte (Yingcheng)
Zoumaling yizhi 走马岭遗址 5-82 Shishou shi 石首市 Zoumaling-Stätte (Shishou)
Yinxiangcheng yizhi 阴湘城遗址 5-83 Jingzhou shi 荆州市 Yinxiangcheng-Stätte (Jingzhou)
Mopanshan yizhi 磨盘山遗址 5-84 Dangyang shi 当阳市 Mopanshan-Stätte (Dangyang)
Longwan yizhi 龙湾遗址 5-85 Qianjiang shi 潜江市 Longwan-Stätte (Qianjiang)
E wangcheng yizhi 鄂王城城址 5-86 Daye shi 大冶市 Stätte der Stadt des Königs von E (Östliche Zhou-Dynastie) (Daye)
Jijiahu chengzhi 季家湖城址 5-87 Dangyang shi 当阳市 Stätte der alten Stadt Jijiahu (Chu) (Dangyang)
Chu huangcheng chengzhi 楚皇城城址 5-88 Yicheng shi 宜城市 Stätte der herrschaftlichen Stadt von Chu (Yicheng)
Husi-Brennofen 5-89 Wuhan Husi-Brennofen-Stätten (Wuhan)
Yuxu gong yizhi 玉虚宫遗址 5-90 Danjiangkou shi 丹江口市 Yuxu-Palast (Danjiangkou)
Ming Chu wang mu 明楚王墓 5-175 Wuhan shi 武汉市 Ming Chu wang mu (Wuhan)
Sizu si ta 四祖寺塔 5-359 Huangmei xian 黄梅县 Pagode des Sizu-Tempels (Kreis Huangmei)
Dashuijing gu jianzhuqun 大水井古建筑群 5-360 Lichuan shi 利川市 Alte Architektur von Dashuijing (Lichuan)
Xiangyang chengqiang 襄阳城墙 5-361 Xiangfan shi 襄樊市 Stadtmauer von Xiangyang (Xiangfan)
Xiangyang wangfu lüyingbi 襄阳王府绿影壁 5-362 Xiangfan shi 襄樊市 Grüne Abschirmungswand im herrschaftlichen Sitz von Xiangyang (Xiangfan)
Longgang geming jiuzhi 龙港革命旧址 5-493 Yangxin xian 阳新县 Revolutionäre Stätte von Longgang (Kreis Yangxin) Xinwupu-Lenin-School-of-SE-Hubei-0033.jpg
Wuhan nongmin yundong jiangxisuo jiuzhi 武汉农民运动讲习所旧址 5-494 Wuhan shi 武汉市 Ausbildungsstätte der Wuhan-Bauernbewegung (Wuhan)
Dazhimen huochezhan 大智门火车站 5-495 Wuhan shi 武汉市 Dazhimen-Bahnhof (Wuhan) Wuhan 4.jpg
Jianghanguan dalou 江汉关大楼 5-496 Wuhan shi 武汉市 Jianghanguan-Zollgebäude (1862 eröffnet, Wuhan) China Wuhan Jianghanguan.jpg
Wuhan daxue zaoqi jianzhu 武汉大学早期建筑 5-497 Wuhan shi 武汉市 Frühe Gebäude der Wuhan-Universität (Wuhan) Wuhan 10.jpg
Zhan Tianyou guju 詹天佑故居 5-498 Wuhan shi 武汉市 Ehemaliger Wohnsitz von Jeme Tien Yow (Wuhan) Former Residence of Jeme Tien Yow (Wuhan, 2006).jpg
Jianshi zhiliren yizhi 建始直立人遗址 6-157 Jianshi xian 建始县 Fundstätte des Jianshi-Menschen (Kreis Jianshi)
Majiayuan yizhi 马家垸遗址 6-158 Shayang xian 沙洋县 jungsteinzeitliche-Stätte der Majiayuan-Kultur (Kreis Shayang)
Taojiahu yizhi 陶家湖遗址 6-159 Yingcheng shi 应城市 Taojiahu-Stätte (Yingcheng)
Jimingcheng yizhi 鸡鸣城遗址 6-160 Gong'an xian 公安县 Jimingcheng-Stätte (Kreis Gong’an)
Deng guo guzhi 邓国故址 6-161 Xiangfan shi 襄樊市 Stätte des alten Staates Deng (Xiangfan)
Shizhou chengzhi 施州城址 6-162 Enshi shi 恩施市 Stätte der Stadt Shizhou (Enshi)
Tangya tusi chengzhi 唐崖土司城址 6-163 Xianfeng xian 咸丰县 Tusi-Stätten von Tangya (Kreis Xianfeng)
Rongmei tusi yizhi 容美土司遗址 6-164 Hefeng xian 鹤峰县 Tusi-Stätten von Rongmei (Kreis Hefeng)
Qingshan muqun 青山墓群 6-268 Zhijiang shi 枝江市 Qingshan-Gräber (Zhou-Dynastie) (Zhijiang)
Jiuliandun muqun 九连墩墓群 6-269 Zaoyang shi 枣阳市 Jiuliandun-Gräber (Zaoyang)
Guanling 关陵 6-270 Dangyang shi 当阳市 Guanling (Dangyang)
Baizi ta 柏子塔 6-657 Macheng shi 麻城市 Baizi-Pagode (Macheng)
Wuzu si 五祖寺 6-658 Huangmei xian 黄梅县 Kloster des Fünften Patriarchen (Kreis Huangmei)
Ezhou Guanyin ge 鄂州观音阁 6-659 Ezhou 鄂州市 Ezhou Guanyin-Pavillon (Ezhou)
Yumuzhai 鱼木寨 6-660 Lichuan shi 利川市 Yumuzhai (Lichuan)
Jingzhou sanguan 荆州三观 6-661 Jingzhou shi 荆州市 Drei Tempel von Jingzhou (Jingzhou)
Jingzhou wanshou baota 荆州万寿宝塔 6-662 Jingzhou shi 荆州市 Wanshou-Pagode von Jingzhou (Jingzhou)
Huangling miao 黄陵庙 6-663 Yichang shi 宜昌市 Huangling-Tempel (Yichang) Sandouping-Huangling-Miao-4895.jpg
Cihe Cheng'en si 茨河承恩寺 6-664 Gucheng xian 谷城县 Cheng'en-Tempel in Cihe (Kreis Gucheng)
Zhongxiang Wenfeng ta 钟祥文风塔 6-665 Zhongxiang shi 钟祥市 Wenfeng-Dagoba (Pagode) von Zhongxiang (Zhongxiang)
Wudang Shan jianzhuqun 武当山建筑群 6-666 Shiyan shi 十堰市 Architektur im Wudang Shan (Shiyan)
Fenghuang Shan gu jianzhuqun 凤凰山古建筑群 6-667 Zigui xian 秭归县 Traditionelle Architektur im Fenghuang Shan (Kreis Zigui)
Migong ci 米公祠 6-668 Xiangfan shi 襄樊市 Migong-Tempel (Mi Fu 米芾 (1051–1107)) (Xiangfan)
Doushan Wu shi ci 陡山吴氏祠 6-669 Hong'an xian 红安县 Halle der Familie Wu in Doushan (Kreis Hong’an)
Sanyoudong moya 三游洞摩崖 6-844 Yichang shi 宜昌市 Höhle der Drei Besucher (Yichang) Sanyoudong2.jpg
Xian Fosi shiku 仙佛寺石窟 6-845 Laifeng xian 来凤县 Xian (Unsterbliche)-und-Buddha-Höhlentempel (Kreis Laifeng)
Dongpo chibi 东坡赤壁 6-846 Huanggang shi 黄冈市 Dongpo Chibi (Rote Felswand) (Huanggang)
Cixiaogou “Caihuangmu” moya 慈孝沟“采皇木”摩崖 6-847 Zhuxi xian 竹溪县 Cixiaogou-Caihuangmu-Stätte mit den Felsschnitzereien (Kreis Zhuxi)
Li Xiannian guju 李先念故居 6-992 Hong'an xian 红安县 Ehemaliger Wohnsitz von Li Xiannian (Kreis Hong’an)
Dong Biwu guju 董必武故居 6-993 Hong'an xian 红安县 Ehemaliger Wohnsitz von Dong Biwu (Kreis Hong’an)
Hankou jindai jianzhuqun 汉口近代建筑群 6-994 Wuhan shi 武汉市 Neuzeitliche Architektur von Hankou (Wuhan) Hankou Jianghan Lu - CITIC Bank - P1050132.JPG
Yang Shoujing guju he mu 杨守敬故居和墓 6-995 Yidu shi 宜都市 Ehemaliger Wohnsitz und Grab von Yang Shoujing (Yidu)
Hanyeping meitie changkuang jiuzhi 汉冶萍煤铁厂矿旧址 6-996 Huangshi shi 黄石市 Ehemalige Eisen- und Kohle-Fabriken und Bergwerke von Hanyeping (Huangshi)
Hankou Zhonghua quanguo zonggonghui jiuzhi 汉口中华全国总工会旧址 6-997 Wuhan shi 武汉市 Alte Stätte der Allchinesischen Gewerkschaftsbundes in Hankou (Wuhan)
Daye bingbao jiuzhi 大冶兵暴旧址 6-998 Daye shi 大冶市 Stätte des Soldatenaufstandes von Daye (Okt. 1929) (Daye)
Hongsan juntuan geming jiuzhi 红三军团革命旧址 6-999 Daye shi 大冶市 Rote-Dritte-Armee-Revolution (1930) (Daye)
Wuliping geming jiuzhi 五里坪革命旧址 6-1000 Hefeng xian 鹤峰县 Revolutionäre Stätte von Wuliping (1929–1933) (Kreis Hefeng)
Zhongyuan junqu jiuzhi 中原军区旧址 6-1001 Dawu xian 大悟县 Stätte des Zhongyuan-Militärgebiets (Central Plains Military Region, CPMR) (Kreis Dawu)
Jingjiang fenhongzha 荆江分洪闸 6-1002 Gong'an xian 公安县 Jingjiang-Ableitungsschleuse (Kreis Gong’an)
Sanxian hangtian 066 hao daodan jidi jiuzhi 三线航天066导弹基地旧址 8-652 Yuan’an xian 远安县 Raketenbasis 066 der Dritten Front (Kreis Yuan’an)