Denkmäler der Volksrepublik China (Anhui)

Wikimedia-Liste

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Anhui (Abk. Wan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Xinsijun junbu jiuzhi 新四军军部旧址 1-27 Jing xian 泾县 Ehemaliges Hauptquartier der Neuen Vierten Armee (1938–41) (Kreis Jing) Jingxian Yunling 2017.08.20 11-21-37.jpg
Ming zhongdu huang gucheng ji Huangling shike 明中都皇故城及皇陵石刻 2-55 Fengyang xian 凤阳县 Stätte der Kaiserstadt und Steinskulpturen des Huangling-Mausoleums in der Mittleren Hauptstadt der Ming-Dynastie (Kreis Fengyang) Fengyang City Wall.jpg
Quebei 芍陂 3-53 Shou xian 寿县 Quebei-Bewässerungsprojekt (Anfeng-Teich) (Kreis Shou)
Longchuan Hushi zongci 龙川胡氏宗祠 3-84 Jixi xian 绩溪县 Ahnenhalle der Familie Hu in Longchuan (Kreis Jixi) Longchuan Village, 2021-09-27 06.jpg
Qiankou minzhai 潜口民宅 3-88 Huangshan shi 黄山市 Bürgerhäuser von Qiankou (Huangshan) Huizhou Qiankou Minzhai 2016.11.12 12-53-42.jpg
Xu Guo shifang 许国石坊 3-102 She xian 歙县 Xu-Guo-Gedächtnisbogen (Kreis She) Xuguoshifang 5172.jpg
Huaxilou 花戏楼 3-131 Bozhou shi 亳州市 Huaxilou (Bozhou) 花戏楼 山门 副本.jpg
Guangjiao si shuang ta 广教寺双塔 3-145 Xuancheng shi 宣城市 Doppelpagoden des Guangjiao-Tempels (Xuancheng)
Hexian yuanren yizhi 和县猿人遗址 3-184 He xian 和县 Stätte des Hexian-Menschen (Kreis He)
Xuejiagang yizhi 薛家岗遗址 4-9 Qianshan xian 潜山县 Stätte von Xuejiagang (Neolithikum) (Kreis Qianshan)
Dagongshan - Fenghuangshan tongkuang yizhi 大工山—凤凰山铜矿遗址 4-27 Nanling xian 南陵县 Stätten der Kupferbergwerke von Dagongshan und Fenghuangshan (Kreis Nanling)
Tangyue shipai fangqun 棠樾石牌坊群 4-141 She xian 歙县 Ehrenbögen in Tangyue (Kreis She) Tangyue 5329.jpg
Laowu ge ji Lürao ting 老屋阁及绿绕亭 4-142 Huangshan shi 黄山市 Laowuge-Residenz und Lürao-Pavillon (Huangshan)
Luo Dongshu ci 罗东舒祠 4-143 Huangshan shi 黄山市 Luo-Dongshu-Ahnentempel (Huangshan) Chengkan 2010.11.27 16-10-30.jpg
Dujiang zhanyi zong qianwei jiuzhi 渡江战役总前委旧址 4-248 Feidong xian 肥东县 The Site of the Former General Front Committee for the Crossing-the-Yangtze Campaign (in Yaogang, Kreis Feidong)
Chenshan yizhi 陈山遗址 5-44 Xuancheng shi 宣城市 Chenshan-Stätte (Xuancheng)
Lingjiatan yizhi 凌家滩遗址 5-45 Hanshan xian 含山县 Lingjiatan-Stätte (Kreis Hanshan)
Yuchisi yizhi 尉迟寺遗址 5-46 Mengcheng xian 蒙城县 Yuchi-Tempel-Stätte (Neolithikum, Kreis Mengcheng)
Shouchun cheng yizhi 寿春城遗址 5-47 Shou xian 寿县 Stätte der Chu-Stadt Shouchun aus der Zeit der Streitenden Reiche (Kreis Shou) CMOC Treasures of Ancient China exhibit - bronze zhou jie.jpg
Shouzhou yao yizhi 寿州窑遗址 5-48 Huainan shi 淮南市 Stätte des Shouzhou-Brennofens (Huainan)
Liuzi yunhe matou yizhi 柳孜运河码头遗址 5-49 Suixi xian 濉溪县 Stätte der Werft am Kaiserkanal in Liuzi (Kreis Suixi)
Fanchang yao yizhi 繁昌窑遗址 5-50 Fanchang xian 繁昌县 Stätte der Fanchang-Brennöfen (Kreis Fanchang)
Wannan tudun muqun 皖南土墩墓群 5-164 Nanling xian 南陵县 Erdhügelgräber von Süd-Anhui (Westliche Zhou-Dynastie bis Frühlings- und Herbstperiode) (Kreis Nanling)
Caoshi jiazu qumun 曹氏家族墓群 5-165 Bozhou shi 亳州市 Gräber des Klans der Familie Cao (Bozhou)
Zhu Ran jiazu mudi 朱然家族墓地 5-166 Ma'anshan shi 马鞍山市 Gräber des Klans der Familie von Zhu Ran (Ma’anshan)
Shuixi shuang ta 水西双塔 5-314 Jing xian 泾县 Shuixi-Doppelpagoden (Kreis Jing)
Bozhou gu didao 亳州古地道 5-315 Bozhou shi 亳州市 Alte Kriegstunnel von Bozhou (Cao Cao) (Bozhou)
Baiyazhai 白崖寨 5-316 Susong xian 宿松县 Baiyazhai (Kreis Susong)
Chengshi sanzhai 程氏三宅 5-317 Huangshan shi 黄山市 Drei Häuser der Familie Cheng (Huangshan)
Chengkancun gu jianzhuqun 呈坎村古建筑群 5-318 Huangshan shi 黄山市 Alte Architektur des Dorfes Chengkancun (Huangshan)
Yuliang ba 渔梁坝 5-319 She xian 歙县 Yuliang-Damm (Kreis She) Yuliangba 5239.jpg
Hongcun gu jianzhuqun 宏村古建筑群 5-320 Yi xian 黟县 Alte Architektur des Dorfes Hongcun (Kreis Yi) Hongcun.jpg
Xidi cun gu jianzhuqun 西递村古建筑群 5-321 Yi xian 黟县 Alte Architektur des Dorfes Xidi (Kreis Yi) Xidi1024x1360.jpg
Shouxian gu chengqiang 寿县古城墙 5-322 Shou xian 寿县 Alte Stadtmauer von Shou (Kreis Shou) Tongfei Gate, Shou County.jpg
Chaji gu jianzhuqun 查济古建筑群 5-323 Jing xian 泾县 Alte Architektur von Chaji (Kreis Jing)
Tianzhushan shangu liuquan moya shike 天柱山山谷流泉摩崖石刻 5-452 Qianshan xian 潜山县 Steinschnitzereien im Fels des Tales des Tianzhu-Gebirges (Kreis Qianshan)
Renzi dong yizhi 人字洞遗址 6-93 Fanchang xian 繁昌县 Stätte der Renzidong-Höhle (Kreis Fanchang)
Linhuan chengzhi 临涣城址 6-94 Suixi xian 濉溪县 Stätte der alten Stadt Linhuan (Kreis Suixi)
Li Bai mu 李白墓 6-252 Dangtu xian 当涂县 Grab von Li Bai (Kreis Dangtu)
Mengcheng Wanfota 蒙城万佛塔 6-567 Mengcheng xian 蒙城县 Zehntausend-Buddha-Pagode von Mengcheng (Kreis Mengcheng)
Xucun gu jianzhuqun 许村古建筑群 6-568 She xian 歙县 Alte Architektur des Dorfes Xucun (Kreis She)
Qimen gu xitai 祁门古戏台 6-569 Qimen xian 祁门县 Alte Bühne von Qimen (Kreis Qimen)
Nanpingcun gu jianzhuqun 南屏村古建筑群 6-570 Yi xian 黟县 Alte Architektur des Dorfes Nanpingcun (Kreis Yi)
Jiangcun gu jianzhuqun 江村古建筑群 6-571 Jingde xian 旌德县 Alte Architektur des Dorfes Jiangcun (Kreis Jingde)
Zhenfeng ta 振风塔 6-572 Anqing shi 安庆市 Zhenfeng-Pagode (Anqing) Zhenfeng Pagoda 5.JPG
Xitou Sanhuaitang 溪头三槐堂 6-573 Xiuning xian 休宁县 Sanhuaitang in Xitou (Kreis Xiuning)
Zheng shi zingci 郑氏宗祠 6-574 She xian 歙县 Ahnentempel der Familie Zheng (Kreis She)
Zhushan shuyuan 竹山书院 6-575 She xian 歙县 Zhushan-Akademie (Kreis She)
Huangtiancun gu jianzhuqun 黄田村古建筑群 6-576 Jing xian 泾县 Alte Architektur im Dorf Huangtiancun (Kreis Jing)
Shitaishidi 世太史第 6-577 Anqing shi 安庆市 Shitaishidi - Ehemalige Wohnsitz von Zhao Puchu (Anqing)
Qiyunshan shike 齐云山石刻 6-825 Xiuning xian 休宁县 Steininschriften des Qiyun Shan (Kreis Xiuning)
Liu Mingchuan jiuju 刘铭传旧居 6-957 Feixi xian 肥西县 Ehemaliger Wohnsitz von Liu Mingchuan (Kreis Feixi)
Li shi zhuangyuan 李氏庄园 6-958 Huoqiu xian 霍邱县 Residenz der Familie Li (Kreis Huoqiu)
Feng Yuxiang jiuju 冯玉祥旧居 6-959 Chaohu shi 巢湖市 Ehemaliger Wohnsitz von Feng Yuxiang (Chaohu)
Banta baowei zhan jiuzhi 半塔保卫战旧址 6-960 Lai'an xian 来安县 Stätte der Verteidigung von Banta im Anti-japanischen Krieg (1940) (Kreis Lai’an)
Huaihai zhanyi zong qianwei he Huadong yezhanjun zhihuibu jiuzhi 淮海战役总前委和华东野战军指挥部旧址 6-961 Suixi xian 濉溪县 Ehemalige Stätte des leitenden Frontkomitees der Huai-Hai-Operation und der Befehlsstelle der Ostchina-Feldarmee (Kreis Suixi)