Babel:
de Diese Person spricht Deutsch als Muttersprache.
it-4 Questo utente ha una conoscenza da madrelingua dell'italiano.
af-4 Hierdie gebruiker praat Afrikaans op moedertaalvlak.
ca-4 El nivell d'aquest usuari correspon al d'un parlant natiu del català.
sv-4 Den här användaren talar svenska på samma nivå som en infödd.
frr-4 Didiar brüker koon bütj a miaten gud snaake an skriiw uun en nuurdfresk spriakwiis.
tpi-4 Dispela yusa i save long Tok Pisin kain olsem wanpela lokol.
Benutzer nach Sprache