Babel:
gd Tha an neach-cleachdaidh seo fileanta 'sa Ghàidhlig.
gd-4 Tha inbhe fo-fileantach de Ghàidhlig aig an neach-cleachdaidh seo.
gd-3 Tha inbhe adhartach de Ghàidhlig aig an neach-cleachdaidh seo.
gd-2 Tha inbhe meadhanach de Ghàidhlig aig an neach-cleachdaidh seo.
gd-1 Tha inbhe bhunasach de Ghàidhlig aig an neach-cleachdaidh seo.
Benutzer nach Sprache